Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVA åk 8 ht19: Läsförståelse och lässtrategier

Skapad 2019-11-04 15:11 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Vi ska nu arbeta med läsförståelse. Du kommer att möta olika sorters texter, prova på strategier för att hitta rätt information i en text och träna på metoder för att lära dig att komma ihåg innehållet. Allt detta är viktigt att kunna för att ha en bra studieteknik.

Innehåll

Planering - Läsförståelse, lässtrategier och studieteknik

Vi kommer nu att arbeta med läsförståelse under några veckor fram till jul. Du kommer att arbeta med olika sorters texter för att lära dig vad som kännetecknar olika texttyper. Du kommer att lära dig lässtrategier för att söka information i en text och arbeta med din studieteknik för att minnas vad texterna handlade om. Dessa strategier kan du använda dig av när du studerar inför prov i olika ämnen. Du kommer också att få reflektera en del över ett källkritiskt förhållningssätt.

Mål och hur vi ska nå dit:

-Förbättra din läsförståelse genom att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

-Lära dig olika lässtrategier och metoder för att minnas och kunna återberätta eller skriva olika slags texter utifrån t.ex. stödord

-Förbättra din källkritiska förmåga.

Arbetsgång

Vecka 48

 • Läs texten "Läsa och förstå" och reflektera över begreppen i texten
 • Arbetsuppgift - Läsupplevelse
 • Sätt ut underrubriker "sagan om jeansen "
 • Välj bland rubrikerna - "Guld"

Vecka 49

 • Faktatext om Charles Dickens
 • Utdrag ur Oliver Twist (roman)
 • Gör en tankekarta med stödord utifrån faktatexten om Charles Dickens. Återberätta för en kompis.

Vecka 50

 • Tre olika faktatexter om författaren H C Andersen jämförs och diskuteras med ett källkritiskt förhållningssätt.

Vecka 51

Minst tre examinerande läsförståelseuppgifter genomförs under veckan.

Examinationer

Bedömningen sker löpande. Du bedöms utifrån både din aktivitet på lektionerna, skriftligt och muntligt, samt i de examinerande uppgifterna vecka 51.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  SvA  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  SvA  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  SvA  7-9

Matriser

SvA
SVA Tema: Läsa och förstå 7-9

F
E
C
A
Lässtrategier
 • SvA
Eleven är på väg att utveckla lässtrategier.
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Elevens förmåga att göra enkla sammanfattningar och att kunna kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband är under utveckling.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Söka, välja ut och sammanställa
Elevens förmåga att kunna söka, välja ut och sammanställa information från ett urval av källor samt resonera kring källornas trovärdighet och relevans är under utveckling.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna kännetecknas av enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt och fungerande kunskapsrelaterat språk.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna kännetecknas av välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk.
Språkliga strategier
Elevens förmåga att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd är under utveckling.
Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven väljer och använder då relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven väljer och använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Tala, lyssna och samtala
Elevens förmåga att samtala om och diskutera varierande ämnen är under utveckling.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: