Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår dag på avdelning 4

Skapad 2019-11-04 16:37 i Hillängens förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Fokus på barnens språkinlärning och gruppkänsla.

Innehåll

 

 

 

Var är vi?

Nu är inskolningsperioden klar och vi har kommit igång med de planerade undervisningstillfällena. Vi ser ett behov att arbeta med barnens språkinlärning och att fortsätta med de dagliga rutinerna som vi har på förskolan. Vi upplever att barnen trivs med varandra men vi arbetar vidare med gruppkänsla och att alla ska känna sig trygga med att vara på förskolan. 

 

 

Vart ska vi?

Kopplingar till läroplanen
 •  
  Lpfö 18
  Förskollärare ska ansvara för att utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
 •  
  Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
 •  
  Lpfö 18
  Arbetslaget ska verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,

 

Vi arbetar vidare med språkpåsen "Jaget" och börjar med språkpåsen "Kläder". Vi läser böcker, använder inprint bilder, sjunger sånger, spelar spel och använder ramsor från språkpåsarna. Detta arbetar vi med för att utöka barnens ordförråd och för att lära dem de svenska orden så att alla förstår vad vi menar och pratar om. Vi fokuserar även på trygghet och samspelet barnen emellan.

Gröna och röda gruppen har börjat att gå till skogen, där utforskar vi och pratar om skogens miljö. 

 

  


Hur gör vi?

Barnen är tre dagar i veckan indelade i 3 olika grupper under en tid på förmiddagarna samt efter lunch. Då har vi samling och aktiviteter knutna till de teman och språkpåsar som vi arbetar med. Vi har även skapande anpassat till undervisningen, det kan vara att dansa/ha rörelse till att måla och pyssla. Genom att dela in barnen i mindre grupper så får vi lättare att uppmärksamma var och en och barnen får mer utrymme att göra sig hörda.

Gula gruppen: Barn i åldrarna 1-2 år.

Röda gruppen: Barn i åldrarna 2-3 år.

Gröna gruppen: Barn i åldrarna 3-4 år.

 

Böcker: Ebbas kläder, Bråttom bråttom!, Olle klär på sig, Hurra för mig, Alla tre klär på sig, Ajja & Bajja ska sova

Sånger: Bä bä vita lamm, Namnvisan, Färgsången, Bananer i pyjamas, Öga öra näsa mun

Ramsor: Ramsor ur boken Ajja & Bajjas ramsor, Rumpan bar, Påklädning

 

 

 

Hur blev det?

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: