Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion Ht 19

Skapad 2019-11-04 19:42 i Bäckaskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 4 Religionskunskap
Vad är religion? Varför finns religion? Hur har religionerna vuxit fram? Dessa frågor ska vi under några veckor finna svar på. Vi ska lära oss samisk religion genom att ta del av berättelser från denna religion. Sedan går vi vidare och läser om vår skapelseberättelse fram till Gamla Testamentet.

Innehåll

 

 

Bedömning:

Du kommer att bedömas efter:

- din delaktighet i diskussioner

- dina svar på de skriftliga uppgifter som hör till området

- hur du använder de begrepp som hör till området

- ett skriftligt test i slutet på området

Tidsplan / Lektionsplanering:

Under vk 45 - 51

Begreppslista:

 • altare
 • helig plats
 • ande
 • Gamla testamentet
 • skapelseberättelse
 • syndaflod
 • Guds tio budord
 • profet
 • tempel
 • psalm
 • Adam & Eva, Noa, Abraham, Isak, Ismael, Moses, Josef, 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6

Matriser

Re
Religion Ht 19

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Bedömning
Fornnordisk och samisk religion
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Du kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Du kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Bedömning
Moraliska frågor
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Du kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Du kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Bedömning
Kommunicera
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Deltar i samtal och diskussioner på ett enkelt sätt genom att främst svara på enkla konkreta frågor.
Deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara enkla frågor.
Deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara frågor, samt ställer följdfrågor på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Bedömning
Faktakunskap
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Har grundläggande faktakunskaper om vår skapelseberättelse samt om Gamla testamentet.
Har goda faktakunskaper om vår skapelseberättelse samt om Gamla testamentet.
Har mycket goda faktakunskaper om vår skapelseberättelse samt om Gamla testamentet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: