Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Repetition NO

Skapad 2019-11-04 20:10 i Långbrodalsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Biologi Kemi Fysik
Under veckorna med muntliga nationella prov kommer eleverna att arbeta med kartläggningsmaterialet "Tummen upp NO åk 6", där man repeterar tidigare arbetsområden inom biologi, fysik och kemi. Eleverna kommer i veckorna 46 - 49 att arbeta med de böcker vi har använt, Boken om biologi och Boken om fysik och kemi av Hans Persson, för att repetera, befästa och besvara utvalda frågor i kartläggningsboken kring t.ex. växter och djur, samband i naturen (biologi), och el, ljud och ljus (fysik), samt fast, flytande eller gas (kemi). Eleverna kan vid behov låna med läromedel hem under arbetsperioden, men målet är att man ska hinna med varje arbetsområde på lektionstid. Svaren kommer att räknas in i bedömningen av elevens kunskaper inom de olika ämnena i slutet av läsåret.

Innehåll

Eleverna kommer att ha ett arbetsblad med arbetsuppgifter (se listan nedan), så man kan sätta ett kryss när man är klar med de olika delarna. Vi kommer också att titta på små filmsnuttar kring de olika arbetsområdena för att friska upp minnet kring de saker vi tidigare har arbetat med, samt förhoppningsvis utöka de kunskaper vi redan har. Mottot under dessa veckor får vara "repetition är kunskapens moder" 

Vecka 46:

 • Växter och djur, näringskedjor och anpassning (biologi).
 • Sidorna 2 - 5 i kartläggningsboken Tummen upp.
 • Boken om biologi: Här får man leta i innehållsförteckningen på sidorna 2-3 samt i register och ordförklaringar på sidorna 168-171.
 • Eventuellt påbörja arbete med samband i naturen och växthuseffekten i kartläggningsboken s. 6 - 7.

Vecka 47:

 • Ljud och ljus (fysik)
 • Sidorna 21 - 22 i kartläggningsboken Tummen upp.
 • Boken om fysik och kemi: Här får man leta i innehållsförteckningen på sidorna 2-3 under kapitel 12 och 13, samt bland register och ordförklaringar på sidorna 168-171.
 • Eventuellt påbörja arbete med El, elkopplingar och elsäkerhet i kartläggningsboken s. 17 - 20.

Vecka 48:

 • Fast, flytande eller gas (kemi).
 • Sidorna 38 - 40 i kartläggningsboken Tummen upp.
 • Boken om fysik och kemi: Här får man leta i innehållsförteckningen på sidorna 2-3 under kapitel 3, samt bland register och ordförklaringar på sidorna 168-171.
 • Eventuellt påbörja arbete med Materiens uppbyggnad och egenskaper i kartläggningsboken s. 34 - 35.

Vecka 49:

 • Arbeta klart med eventuella påbörjade arbeten i kartläggningsboken enligt listan ovan.
 • Arbeta i Boken om biologi samt Boken om fysik och kemi för att färdigställa påbörjade arbeten.

 

Eleverna uppmanas arbeta med kartläggningsboken hemma om man inte hinner klart på lektionstid, och har tillgång att låna läromedel med hem för detta arbete. Man kan också använda tjänsten Inläsningstjänst om man önskar lyssna på texten samtidigt som man läser eller tittar i boken.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: