Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dödssynder

Skapad 2019-11-05 07:17 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Svenska
Dödssynder då och nu

Innehåll

De sju dödssynderna  - "Dödssynder är ett från Nya Testamentet hämtat uttryck och är de svårare synder som består i att människan med fullt vett och fri vilja överträder Guds bud i en viktig sak.  De har alla positiva motsvarigheter i de sju dygderna. De sju dödssynderna var under medeltiden tillsammans med de tio budorden de främsta utgångspunkterna för etiska diskussioner och betraktelser." (Wikipedia)

De sju dödssynderna är vanliga teman i berättelser, i både bok- och filmform. I vår tid är de sju dödssynderna fortfarande aktuella men det finns också nya mer "moderna" dödssynder.

Arbeta i liten grupp om 2-3 personer med uppgiften "Dödssynder" och presentera muntligt inför klassen. Se vidare, instruktioner i uppgiften.

Uppgifter

  • Dödssynder

Matriser

Sve
Svenska 1: Kunskapskrav - muntlig framställing

E
D
C
B
A
Muntlig framställning
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet.
Muntlig framställning
Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig. Språket är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig, och dispositionen tydligt urskiljbar. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Muntlig framställning
Eleven har viss åhörarkontakt.
Eleven har viss åhörarkontakt.
Eleven har god åhörarkontakt.
Muntlig framställning
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i den muntliga framställningen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: