👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstarternas epoker och villkor ES19dk

Skapad 2019-11-05 08:44 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Historia
I det här avsnittet kommer du att: få fördjupad kunskap kring konstarternas epoker och förstå hur samhällsutvecklingen syns i de olika konstarternas utveckling lära känna olika konst- och kulturbegrepp ur kulturhistorien

Innehåll

 

 

 

Uppgifter

  • Historia 2b, kultur: Kulturhistorisk fördjupning

  • Historia 2b, kultur Konstarternas epoker och villkor -intro

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Tematiska fördjupningar när det gäller historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen ur ett kulturhistoriskt perspektiv, till exempel idéströmningar, mentaliteter och världsbilder, konstarternas utveckling samt de skiftande kulturella formerna för kommunikation genom tiderna.
    His  -
  • Olika konst- och kulturbegrepp i historiskt perspektiv. Möten mellan etablerad kultur och olika former av nya kulturella rörelser.
    His  -

Matriser

His
Konstarternas epoker och villkor

Det här krävs för betyget E:
Det här krävs för betyget C
Det här krävs för betyget A
Den historiska kontexten
Du redogör översiktligt för en kulturhistorisk företeelse (vad, var, när hur?)och dess betydelse för sin samtid
Du redogör utförligt för en kulturhistorisk företeelse (vad, var, när hur?)och dess betydelse för sin samtid
Du redogör utförligt och nyanserat för en kulturhistorisk företeelse (vad, var, när hur?)och dess betydelse för sin samtid
Samband mellan samhälle och kultur
Du redogör översiktligt för sambandet mellan samhällets utveckling och den kulturhistoriska företeelser du valt. (Ett exempel på ett sådant samband är hur kritiken mot kyrkans makt under renässansen syns i att man i konsten i allt högre grad gestaltar människan såsom mänsklig och med fokus på hennes världsliga liv.)
Du redogör utförligt för sambandet mellan samhällets utveckling och den kulturhistoriska företeelse du valt. (Ett exempel på ett sådant samband är hur kritiken mot kyrkans makt under renässansen syns i att man i konsten i allt högre grad gestaltar människan såsom mänsklig och med fokus på hennes världsliga liv.)
Du redogör utförligt och nyanserat för sambandet mellan samhällets utveckling och den kulturhistoriska företeelser du valt. (Ett exempel på ett sådant samband är hur kritiken mot kyrkans makt under renässansen syns i att man i allt högre grad gestaltar människan såsom mänsklig och med fokus på hennes världsliga liv.)
Samband med vår tid
Du redogör översiktligt för den kulturhistoriska företeelsens betydelse i vår tid
Du redogör utförligt för den kulturhistoriska företeelsens betydelse i vår tid
Du redogör utförligt och nyanserat för den kulturhistoriska företeelsens betydelse i vår tid
Källangivelse
Du anger vilka källor du har använt
Du anger vilka källor du har använt i en källförteckning enligt uppställda kriterier