Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse ht19

Skapad 2019-11-05 10:28 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 4 – 6 Svenska
Under den skönlitterära läsningen har vi arbetat med fyra läsprocesser: - Hitta efterfrågad information. - Dra enkla slutsatser. - Sammanföra och tolka information och idéer samt reflektera. - Granska och värdera innehåll, språk och textuella drag. Vi har sedan som bedömningsunderlag använt två gamla texter från ett nationellt prov med bedömningsanvisningar från skolverket. För att bredda underlaget har vi även använt frågor till en av de två skönlitterära verk vi gemensamt i klassen läser nu - Balladen om en bruten näsa

Matriser

Sv
Läsförståelse ht19

Läsförståelse

E
C
A
Läsförståelse Läsprocess 1 & 2 (från skolverkets bedömarträning
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.

Budskap och upplevelse

E
C
A
Budskap och upplevelse Läsprocess 3 & 4 (från skolverkets bedömarträning)
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: