Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden Basilika

Skapad 2019-11-05 13:18 i Örtagårdens förskola Svedala
Förskola
Förskolans undervisning vill utveckla barnens ansvarskänsla, empati och omtanke om andra. Den vill även skapa öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt.

Innehåll

 

Vart är vi (nuläge, syfte):

Många av barnen är självcentrerade och klimatet på Basilika gör att vi behöver prata mycket om hur en bra kompis är mot varandra samt att skriva i ”bamses luva” hur en bra kompis är. 

Vart ska vi (mål, förmåga, vad vill vi se när vi har arbetat med området):

Barnen på Basilka ska känna en grupptillhörighet både på Basilika och Örtagårdens förskola. Här ska empati och förståelse råda mellan både barn och vuxna.

Genom gemenskap och harmoni kan barnen se sin egen och andras förmågor och olikheter, samt styrkan i dessa.
Barnen har en god självbild och kan förstå att egna handlingar, både positiva och negativa, ger konsekvenser för någon annan. Alla har tillit till sin egen förmåga och tror på sig själva samt vågar vara sig själv. 

Vi har goda relationer och alla barn känner att det är roligt och tryggt på förskolan. Vi vet hur man är en bra kompis.

 

 Hur gör vi (planera, genomföra, dokumentation, reflektion):

Jobba i smågrupper så ofta vi kan. Dessa grupper sätter vi samman för att påverka barnet/gruppen positivt.

Vi är ständigt medvetna om vårt värdegrundsarbete, detta  genomsyrar hela dagen, i styrda aktiviteter likaväl som fria.

Samtal i smågrupper om tex känslor, agerande och konsekvenser. Vi lyfter även frågan ”Hur är vi mot varandra” med jämna mellanrum. 

I mindre grupper undervisar vi med hjälp av färdiga material tex kompisböckerna och Bamses kompismaterial. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: