👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Looking for Alaska

Skapad 2019-11-05 13:27 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Engelska
"If people were rain, I was dizzle and she was a hurricane".

Innehåll

You are expected to read John Green's first novel Looking for Alaska. Questions to be discussed and answered in pairs or in groups will be posted every Wednesday (with one or two exeptions) to facilitate a clear understanding of the story; its characters and their relations as well as personal traits. Eventually you will be given an assignment to write an essay about what you have read and argue with your own opinions. 

 

Week 45           

Tuesday:              Listen to the first chapter, work with words

                              Read three chapters (2,3,4). Discuss week 46.        

                              Looking for Alaska (read and listen online)        

Week 46         

Wednesday:      Discuss this week's chapters (- fifty-eight days before) 

                             Work with words from the text 

 

Week 47           

Tuesday            Discuss this week's chapters (see Reading plan - Lärlogg)

                           Homework for week 48 (Wednesday) - find 7 new words, pick 2-4 quotes - sometning that stood out

                         

Week 48            

Wednesday    Discuss this week's chapters

                         Work with words

                         Discuss quotes

 

Week 49           

Wednesday   Discuss this week's chapters 

 

Week 50

Monday: Discuss the last pages

 

Week 2 and 3

Wednesday: Written assignment 

Monday: Written assignment 

 

Uppgifter

 • Looking for Alaska - written reflection

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Konkreta och abstrakta ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella ämnesområden; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; etiska och existentiella frågor.
  Eng  -
 • Teman, motiv, form och innehåll i film och skönlitteratur; författarskap och litterära epoker.
  Eng  -
 • Samtida och äldre skönlitteratur, dikter, dramatik och sånger.
  Eng  -
 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar, rapporterar, ansöker, resonerar, sammanfattar, kommenterar, värderar och motiverar sina åsikter.
  Eng  -
 • Bearbetning av språk och struktur i egna och andras muntliga och skriftliga framställningar, även i formella sammanhang. Anpassning till genre, situation och syfte.
  Eng  -

Matriser

Eng
Looking for Alaska

E
C
A
Gruppdiskussion
Skriftlig reflektion