Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HÄJ arbete

Skapad 2019-11-05 14:25 i Domarringens skola Uppsala
Syfte
Grundskola F Svenska Samhällskunskap
Vi i förskoleklass på Domarringens skola arbetar med värdegrundsarbete som vi kallar HÄJ- Hjälpsam, Ärlig, Juste

Innehåll

Syfte

Vi arbetar med HÄJ för att alla barn på skolan ska känna sig trygga i skolmiljön. 

Eleven ska kunna skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatisk förhållningssätt.

Varje elev ska känna att han eller hon är en del av gruppen, och kan fungera tillsamman med andra elever på ett hänsynsfullt sätt.

Planering under läsåret

 • I början av terminen arbetar vi med namnövningar och lära känna varandra-lekar.
 • Vi pratat och arbetar med skolans regler och klassens regler.
 • Barnen får vara med och bestämma över hur reglerna i klassrummet ska vara.
 • Fadderarbete som bygger på att de yngre eleverna lär av de äldre.
 • Diskussioner om vad orden innebär och hur de påverkar oss.
 • Arbete med olika material i skapande och bild.
 • Arbete med drama i värdegrundsarbetet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: