Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 6 VT 2020

Skapad 2019-11-05 14:29 i Färlövs skola Kristianstad
Jakobs arbete i engelska utgår från att nå målen för åk 6
Grundskola 6 Engelska
Engelska åk 6.

Innehåll

 Engelska 
Vårterminen 2020

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 -  Förstå vad en enklare text på engelska handlar om, och vad som är syftet med texten. 

-   Förstå när någon talar engelska om saker eller situationer som är välbekanta för eleven.

-    Kunna tala och uttrycka sig på engelska på ett enkelt och lättförståeligt sätt, och kunna göra sig förstådd. 

-    Kunna skriva enklare texter på engelska, så att andra kan läsa och förstå.

-    Lära sig mer om engelskspråkiga länder och traditioner.

    Det här kommer vi att jobba med

 • Vi jobbar inom ord- och uttrycksområden med avseende att kunna presentera sig, familjen, hemmet, engelskspråkiga länder och traditioner.
 • Vi lyssnar på talad engelska från olika delar av världen, och i olika medier.
 • Vi läser olika slags texter och böcker, samt samtalar om dem. 
 • Vi skriver egna texter.
 • Vi tränar på korrekt uttal genom högläsning och hörförståelseövningar.
 • Vi talar engelska så mycket som möjligt under lektionerna i större eller mindre grupper.
 • Vi utökar ordförrådet genom att skriva gemensamma texter, träna in glosor, läsa och skriva texter, och använda oss av olika medier.
 • Vi arbetar med grammatik.

    Det här bedömer jag

 • din förmåga att använda engelska för att kommunicera i tal.
 • din förmåga att läsa och förstå korta texter.
 • din förmåga att skriva en kort text om dig själv och annat innehåll.
 • din förmåga att förstå talad engelska.
 • din aktivitet på lektionerna
 • din förmåga att slutföra uppgifter.
 • din förmåga att förstå instruktioner. 

Bedömningen kommer att ske muntligt, skriftligt, via textproduktion, glosor och prov.

Under veckan 14 kommer vi även att göra nationella prov i engelska. Detta kommer vi att träna inför samt bedöma elevernas kunskaper utifrån. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Bedömningsmatris åk 6 Engelska Lgr11

Förmågor:

Läsa
Du förstår det viktigaste innehållet och uppfattar detaljer i enklare texter.
Du förstår det viktigaste innehållet och uppfattar betydelsefulla detaljer i olika slags texter.
Du förstår både helhet och detaljer i olika slags texter.
Lyssna
Du förstår det viktigaste innehållet och uppfattar detaljer i enklare talad engelska.
Du förstår det viktigaste innehållet och uppfattar betydelsefulla detaljer i talad engelska.
Du förstår både helhet och detaljer i talad engelska i olika sammanhang.
Skriva
Du formulerar och uttrycker dig enkelt och begripligt och ganska sammanhängande.
Du formulerar och uttrycker dig ganska varierat, tydligt och sammanhängande.
Du formulerar och uttrycker dig med flyt och visar att du har ett stort ordförråd och varierar din meningsbyggnad.
Tala
Du uttrycker dig enkelt och begripligt och ganska sammanhängande.
Du uttrycker dig ganska varierat, tydligt och sammanhängande.
Du uttrycker dig varierat, tydligt, sammanhängande och med flyt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: