Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slottan åk 3 NO - Vatten

Skapad 2019-11-05 14:44 i Slottsjordsskolan Halmstad
Vatten.
Grundskola 1 – 3 Svenska NO (år 1-3)
Vad är vatten, hur kan det se ut, var kommer det ifrån och vad har det för egenskaper?

Innehåll

Syfte

Eleverna ska utveckla sina kunskaper om vattnet som finns på jorden och vilken betydelse det har för allt liv. De ska få utveckla sin förmåga att genomför experiment och ställa hypoteser, samt skriva faktatexter.

 

- vattnets kretslopp

- vattnets olika former fast, flytande och gas

- hur man genomför och har hypoteser om experiment med vatten.

Mål

Du kan vattnets kretslopp.

Du kan vattnets olika former: fast, flytande och gas.

Du kan genomföra och ställa hypoteser om experiment med vatten.

Du resonerar och diskuterar.

Du visar förståelse för vattnets betydelse för allt liv.

 

Undervisning

Experiment med vatten
Ställa hypoteser
Samtala i grupp om upplevelser och funderingar
Undersöka vattnets tre olika former
Film
Skriva
Måla

 

Bedömning

Eleven bedöms i muntliga och skriftliga uppgifter, samt gemensamma grupparbeten.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: