Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sortera

Skapad 2019-11-05 15:46 i Victoriaskolan Grundskolor
Ett exempel på hur vi kan göra våra planeringar.
Grundskola F – 3 Matematik NO (år 1-3) Svenska Teknik
I temat kommer du att få lära dig hur du kan sortera saker i olika grupper utifrån olika egenskaper.

Innehåll

Tema/ämne

Sortera/klassificera.

Syfte

Det här ska du lära dig:

Kunna se på vilka olika sätt olika föremål kan klassificeras/sorteras.

 

Så här kommer vi att arbeta:

Du kommer att få sortera in föremål i olika kategorier både utifrån givna egenskaper samt hitta egna motiveringar,

   både praktiskt och i matteboken. Egenskaper att sortera utifrån kan till exempel vara form, färg, storlek, vikt, material.

 

Så här kommer du få visa vad du har lärt dig (bedömning):

Genom att delta i aktiviteterna och genomföra uppgifterna i matteboken.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: