Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk 9 Unidad 1c-2a HT -19

Skapad 2019-11-05 16:16 i Nannaskolan Uppsala
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
"Vi jobbar med boken Qué bien 9"

Innehåll

Under vecka 42-48 kommer vi att jobba med Unidad 1C och 2A. 

Vokabulär

Du ska lära dig och kunna använda dig av följande ordgrupper:

 • former och material
 • miljömedvetenhet
 • föremål som kan behöva återvinnas
 • räkneord över 100
 • vad olika slags affärer heter
 • kläder och utseende (detta är repetition)

 

Grammatik

Det här ska du lära in och kunna:

 • presens (detta är repetition)
 • perfekt (detta är repetition)
 • adjektivböjning (detta är repetition)
 • gerundium 

 Läxa

 

Prov

Onsdagen den 27/11 2019 har vi ett prov bestående av en hörförståelsedel samt en skrivdel.

Du ska då kunna:

 • beskriva saker utifrån utseende, material och användningsområde
 • förstå vilka saker som beskrivs
 • gerundium 
 • kläder och utseende (detta är repetition)
 • presens (detta är repetition)
 • perfekt (detta är repetition)
 • sammanbindande ord (detta är repetition)

 

Textboken: s 24-25, 40-43 samt den bakre "pärmfliken"

Övningsboken: s 26, 30-31, 41, 53-56, 60-63Under vecka 45-48 kommer vi att jobba med kap 1c och 2a.  

Vokabulär

Du ska lära dig och kunna använda dig av följande ordgrupper:

 • ord som har påverkar miljön                                                           
 • tids- och räkneord 
 • olika typer av affärer
 • vad händer just nu 

Grammatik

Det här ska du lära in och kunna:

 • verbet soler/ue/
 • uttryck som följs av infinitiv 
 • gerundium

 

Läxa

 

Prov

Onsdagen den 27/11- 2019

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2

Matriser

M2
Kunskapskrav moderna språk åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Förstå tal
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstå text
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Välja & använda strategi
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Formulera sig skriftligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta & förbättra
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Uttrycka sig skriftligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: