Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Matematik och teknik

Skapad 2019-11-05 18:21 i Trollskogens förskola Säter
Förskola
Nu arbetar vi medvetet med att synliggöra för barnen vad som kan vara matematik och teknik genom te.x antal, lägesord och IKT.

Innehåll

 

Bakgrund

Vi valde detta för att barnen visar intresse för antal, hitta lika och olika, de använder sig av Babblarna.

Vi vill skapa ett intresse och låta barnen ta del av om vad som händer i matematikens och teknikens värd.

Vi kommer att erbjuda barnen olika matematiska uppgifter och enkla experiment.

Mål

Vi vill stimulera och utmana barnen med syfte till utveckling och lärande.

 

Metod

Vi kommer att se film om siffror.

Vi kommer ha skapande aktiviteter som knyter an till matematik och teknik.

Vi lär barnen rim,ramsor och sånger med koppling till mattematik.

Vi kommer använda oss av lärplattan för att introducera barnen i tekniska hjälpmedel i IKT.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: