Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Te åk 7 Kommunikation ht 19

Skapad 2019-11-05 19:48 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Planering för arbete med modern informationsteknik som datorn, mobiltelefonen, Internet och programmering.
Grundskola 7 – 9 Teknik
Utvecklingen och användningen av modern teknik har exploderat i hastighet. Vi kan idag göra mycket mer med den moderna tekniken än vad vi kunde göra för bara 5 år sedan. En viktig del av allmänkunskapen är att känna till funktion och utveckling av denna teknik och hur den påverkat våra levnadsvillkor. Det är också viktig att få kunskap om vad programmering är för något och hur man gör enklare programmering

Innehåll

Konkretiserade mål

Efter avslutat arbete med detta område ska du

- känna till vad teknik är och drivkrafterna bakom teknikutveckling
- känna till hur kommunikationstekniken har utvecklats över tid tex kurir, telefon, mobiltelefon, internet
- känna till fördelar och nackdelar med modern kommunikationsteknik (mobiltelefoni och Internet) för människa, samhälle och miljö
- känna till hur mobiltelefonin revolutionerade världen
- Känna till någon form av enklare programmering

Undervisningen

Undervisningen kommer att bestå av

 • lärarledda genomgångar
 • filmvisning för att förtydliga viktiga begrepp
 • eget arbete med bearbetning av olika begrepp
 • praktiskt arbete med programmering

 

Bedömning

Bedömning av dina kunskaper kommer att ske vid lektionsarbetet samt i en skivuppgift.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9
 • Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 9

Matriser

Tk
Teknik Lgr11

Förmågan att värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Föra resonemang om konsekvenser
Förmågan att värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö
Analysera drivkrafter
Förmågan att analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen
Prova på att programmera
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: