Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet

Skapad 2019-11-06 07:11 i Hägerstensåsens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Teknik Fysik
Har du någon gång funderat över hur din vardag skulle vara om det inte fanns elektricitet? Tänk om forskare som Benjamin Franklin och Alessandro Volta inte hade varit så nyfikna och vågat experimentera. Då hade mycket varit annorlunda och kanske svårare. Det är inte mycket i vår vardag som skulle fungera utan elektricitet. Det här temat är en blandning av fysik och teknik. Du kommer att få lära dig hur elektricitet framställs och kommer till oss genom hål i väggen och hur elektriska prylar ska kopplas ihop för att fungera. Du kommer också att få undersöka olika sorters lampor skiljer sig åt och hur man kan spara energi genom att välja rätt sorts lampor. Mycket av arbetet kommer att vara praktiskt och du kommer att få möjlighet att testa och pröva för att kunna dra slutsatser.

Innehåll

Målet är att du ska lära dig:

Ord och begrepp; statisk elektricitet, strömmande elektricitet, isolator, ledare, elektron, proton, sluten krets, ampere, volt, spänning, seriekoppling, parallellkoppling, strömbrytare, attrahera, repellera, energikälla, energins flöde

Du ska kunna:

förklara vad som menas med sluten krets

veta skillnaden mellan olika sätt att koppla kretsar och diskutera för- och nackdelar. (serie-och parallellkoppling)

veta hur elektrisk ström påverkar ledningstrådar av olika material, längd och tjocklek

några ämnen som leder elektricitet bra/dåligt. ( isolator och ledare)

förklara hur statisk elektricitet fungerar och ge exempel på fenomenet.

diskutera olika energikällors för- och nackdelar.

planera och genomföra undersökningar av elektriska kretsar.

rita och tolka enkla kopplingsscheman med symboler

förklara och ge exempel på att energi är oförstörbart

Du ska dessutom känna till olika lamptyper och kunna beskriva deras för- och nackdelar.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: