Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min fantastiska kropp

Skapad 2019-11-06 08:16 i Gjutformens förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Didaktisk planering för projektet min fantastiska kropp ht19/vt20

Innehåll

Fokusområde (utvecklingsområde över läsåret på Gjutformen): Hållbar utveckling med normkritiskt perspektiv.

 

Bakgrund: Barnen har visat ett stort intresse för frågor som berör den egna kroppen och personliga integriteten. Barngruppen är också mycket aktiv och många gillar att få röra sig och utmanas motoriskt. Vi vill hjälpa barnen att lära sig mer om sin kropp och dess funktioner samt hur vi ska göra för att ta hand om vår hälsa.

I nya lpfö18 läggs större vikt vid välbefinnande än tidigare vilket passar vårt projekt väl.

 

Pedagogfokus: Vi pedagoger behöver tänka lite extra på att kropp och hälsa kan vara ett känsligt eller outforskat ämne för vissa barn. Vi behöver tänka på hur vi uttrycker oss för att inte skapa skam eller obehag hos barnen. Vi ska sprida positivitet!

 

Barnfokus: Vi hoppas på att barnen ska kunna fokusera på sig själv och sitt eget välmående. Vi vill att barnen ska utvidga sina intressen och kunskaper.

 

Syfte:

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet” (lpfö18, s. 13).

 

”Utbildningen ska ge varje barn möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden och på så sätt utmana och stimulera deras intresse för hälsa och välbefinnande samt för hållbar utveckling” (lpfö18, s. 10).

 

”Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva” (lpfö18, s. 9).

 

Målformulering: Att tillsammans med barnen skapa ett projekt med varierande inslag som fångar upp intressen och nyfikenhet till att lära och utforska. Att barnen får upptäcka nya kunskaper av engagerade pedagoger med välmåendeinriktning.

 

Målkriterier:

·     Att vi pedagoger använder uttryck som hör ihop med projektet som t.ex. välbefinnande, kropp, hälsa och identitet.

·     Att vi ser barn som utövar kroppslig aktivitet.

·     Att vi ser barn som skapar estetiska verk.

 

Arbetssätt:

·     Genom att skapa situationer där barnen får röra sig motoriskt.

·     Genom att läsa och titta i litteratur om kroppsliga funktioner.

·     Genom att lyssna och fånga upp barnens fortsatta intressen och utforska projektet därefter.

·     Bruk av estetiska uttrycksformer.

·     Aktiva och engagerade pedagoger!

 

Utvärderingsmetod: Vi vill dokumentera vårt projekt med hjälp av bilder, pedagogiska dokumentationsfilmer, Unikuminlägg, barnens alster och pedagogernas personliga reflektioner i Unikum.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: