Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska "Språkskrinet" åk 5

Skapad 2019-11-06 08:40 i Rävlanda skola Härryda
LPP som utgår från boken Språkskrinet. Behandlar momenten läsa, tala, skriva, språklära samt ordkunskap.
Grundskola 5 Svenska
Vi kommer att arbeta med boken"Språkskrinet". I varje kapitel ingår • Läsning och läsförståelse • Språklära • Ordkunskap • Skrivning.

Innehåll

Syfte

Att du ska få träna på att uttrycka dig både muntligt och skriftligt, läsa och analysera olika texter.

Aktivitet/arbetssätt

Du kommer att jobba både enskilt och ihop med andra med att läsa olika texter och svara på frågor runt det du läst, lära dig om det svenska språket, utöka ditt ordförråd, skriva olika texter, göra muntliga och skriftliga presentationer, lyssna på presentationer om olika sorters texter och om författare. 

Språkskrinet

Läsning
text och läsförståelse

Språklära
ordklasser
stavning
sammansatta ord, avstavning och särskrivning

Ordkunskap
ord inom olika områden

Skrivning
berättelse
broschyr
miljöbeskrivning 
instruktion
serie
recension
dikter
blogg

Det här ska du visa att du kan

Läsa olika texter och svara på frågor om, samt sammanfatta innehållet i texterna.

Skriva olika texter med tydligt innehåll och struktur, samt variation i språket.

Beskriva personer och miljöer och ha en genomtänkt handling i dina berättande texter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: