Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva en novell - år 6 Kvisthamra

Skapad 2019-11-06 09:09 i Kvisthamraskolan Norrtälje
Under några lektioner ska ni få läsa noveller, och få chansen att skriva en novell.
Grundskola 6 Svenska
Vi läser en novell tillsammans och pratar om vad en novell ska innehålla. Vi går igenom typiska drag som kännetecknar en novell och slutligen får ni själva skriva en novell. Novellen du ska skriva en novell med titeln: Jag har en dröm. Du ska också kunna ta emot kamratrespons på din novell och därefter förbättra din text.

Innehåll

Novellen ska innehålla

1. En rubrik, som ger läsaren förståelse för vad novellen handlar om.

2. En inledning som väcker lust att läsa mer.

3. En koncentrerad handling med röd tråd.

4. En till fyra karaktärer, där minst en beskrivs med en personbeskrivning (utseende, intryck, kläder och kanske karaktärens insida).

5. En noggrannare miljöbeskrivning av någon plats i novellen (platsens utseende, lukt, vilket intryck den ger och vilka hörselintryck man får).

6. Ett genomtänkt slut.

Du ska dessutom använda skrivregler (skiljetecken, styckeindelning) på ett medvetet sätt.

 

Du kommer även att få ta emot och ge respons på texter

Uppgifter

 • Tankekarta

 • Tankekarta

 • Novell ht-18

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Skrivuppgift åk 6, berättande text

Skrivuppgift åk 6, berättande text

Uppgift och matris från Skolverket.
Betyg E
Betyg C
Betyg A
HELHETSBEDÖMNING
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
* texten är begriplig * texten har viss koppling till uppgiften
• texten är relativt tydlig • texten är relativt väl kopplad till uppgiften
• texten är tydlig • texten är väl kopplad till uppgiften
INNEHÅLL
 • Sv
 • Sv
 • Sv
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Begripligt innehåll. Enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling: • räknar upp händelser
Relativt tydligt innehåll. Utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling: • återger händelser och förmedlar i viss mån upplevelser
Tydligt innehåll. Välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling: • förmedlar upplevelser och värderar/utvecklar dessa
STRUKTUR
 • Sv
 • Sv
 • Sv  4-6
I huvudsak fungerande struktur: • uppbyggnaden går att följa • i huvudsak fungerande berättarperspektiv • enklare textbindning används
Relativt väl fungerande struktur: • uppbyggnaden är tydlig • relativt väl fungerande berättarperspektiv • varierad textbindning
Väl fungerande struktur: • uppbyggnaden lyfter texten • väl fungerande berättarperspektiv • väl utnyttjad textbindning som skapar flöde
SKRIVREGLER
 • Sv
 • Sv
 • Sv  4-6
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken … [används] med viss säkerhet: • stor/liten bokstav används med viss säkerhet • viss säkerhet i stavning
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken … [används] med relativt god säkerhet: • relativt få fel i användningen av skiljetecken • relativt få stavfel som inte stör förståelsen
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken … [används] med god säkerhet: • få fel i användningen av skiljetecken • få stavfel
SPRÅK
 • Sv
 • Sv
 • Sv
 • Sv  4-6
Viss språklig variation: • ordvalet uppvisar viss variation
Förhållandevis god språklig variation: • ordvalet är relativt varierat
God språklig variation: • ordvalet är passande och höjer kvaliteten
SPRÅK
 • Sv
 • Sv
 • Sv  4-6
Grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med viss säkerhet: • meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt • tempus används oftast korrekt
Grundläggande regler för … språkriktighet [används] med relativt god säkerhet: • meningsbyggnaden är relativt korrekt och relativt varierad • tempus används korrekt
Grundläggande regler för … språkriktighet [används] med god säkerhet: • meningsbyggnaden är så gott som korrekt och varierad • tempus används medvetet
Ge omdömen och bearbeta text
 • Sv
 • Sv  4-6
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: