👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Integritet på Solrosen, 2021

Skapad 2019-11-06 09:49 i Förskolan Eken Östhammar
Förskola
I läroplanen synliggörs integritet som ett mål. Fokus ska läggas extra på integritet v.46-47 men ska såklart även synliggöras och genomsyra hela verksamheten under hela året

Innehåll

Syfte och mål:

 • Stärka barnens självkänsla, respektera både sig själva och andra.
 • Att barnen ska ha rätt till sina känslor och få hjälp att sätta ord på vad de känner.
 • Att varje barn bestämmer över sin egen kropp och vågar säga nej när något inte känns okej.
 • Att barnen lär sig säga stopp, nej eller sluta om något känns obehagligt.
 • Att barnen lär sig att lyssna till ett stopp,nej eller sluta och vet hur man ska agera då.
 • Att barnen lär sig respektera när andra säger nej och stopp.
 • Att barnen är goda kamrater och hjälper till om de ser något fel som händer.

 Aktivitet/metod:

 • Vi arbetar med våra kompisböcker.
 • Vi pratar om barnkonventionen och lyssnar på barnböcker kopplade till den via Polyglutt.
 • Vi tränar på innebörden i ordet stopp.
 • Vi arbetar mycket kring vår kompissol som barnen själva har arbetat fram tillsammans med oss pedagoger.
 • Vi pratar känslor, att det är okej att känna olika, att försöka sätta sig in i andras känslor och leker lekar utifrån detta.
 • Vi går på Snick&Snack, en bioteater om kamratskap, utanförskap, olikheter, att vara mot andra som man själv vill bli behandlad mm och arbetar kring denna på olika sätt.

När? Var? Hur? Varför?.

Aktiviteterna sker i:

 • gruppverksamheter
 • samling
 • på och efter läsvila för de äldre barnen
 • genom spontana samtal över hela dagen när tillfälle ges.
 • i vardagen på avdelningen

Aktiviteterna sker således i både storgrupp men oftast i smågrupper för att främja samtalet.

 

Resultat - hur blev det?

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Personalen använder reflektionsrutan som enbart är synlig för personalen för denna punkt för att kunna föra arbetet framåt.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18