Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstidsväxlingar- Hösten

Skapad 2019-11-06 10:13 i Björkås särskola Ludvika
Vi ska under en tid arbeta med hösten. Vi ska arbeta både med växter och djur och vad som händer med dessa under hösten.
Grundsärskola 4 – 6 Naturorienterande ämnen

Nu är det höst. Träden har vackra färger och luften är frisk. Men vad är det egentligen som händer i naturen på hösten? Varför blir det höst? Det ska du få lära dig mer om.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. (Mål)

Du ska lära dig:

 • vilka månader som ingår i årstiden höst.
 • varför det blir höst; varför klimatet förändras så vi får årstidsväxlingar.
 • beskriva hur man känner igen hösten och hur kallare klimat påverkar människan, växter och djur.
 • vad som händer med träden och växterna på hösten.
 • vad några olika djur gör på hösten.
 • varför en del fåglar flyttar på hösten.
 • namnen på några vanliga flyttfåglar.
 • namnen på några vanliga träd och djur i vår natur.
 • berätta om livscykler hos några träd, växter och djur.
 • namnet på någon ätlig svamp och på någon giftig.
 • namnen på några bär.
 • ord och begrepp som hör till arbetsområdet (ämnesspecifika ord) som t.ex. livscykel, klorofyll, ide, dvala m.fl.

 


Hur ska vi lära oss detta? (Metod/arbetssätt)

Du ska få:

 • följa ett träd (en rönn) från höst till sommar och dokumentera det du upptäcker.
 • göra fältstudier, observationer i naturen.
 • med hjälp av bildstöd diskutera tillsammans i gruppen vad som händer på hösten.
 • titta på film, läsa i böcker, använda internet till att ta reda på fakta och arbeta i arbetshäften.

Vad som kommer att bedömas:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • beskriva varför det blir höst och hur man kan se och känna att det är höst.
 • namnge några bär, svampar, växter och träd och beskriva vad som händer med dem på hösten.
 • namnge några flyttfåglar och berätta varför de flyttar.
 • namnge några djur i skogen och beskriva vad de gör på hösten.
 • göra enkla observationer och dokumentera ditt arbete.
 • förstå och använda de ämnesspecifika orden vi arbetat med.

Hur du får visa vad du kan:

 • muntligt i gemensamma diskussioner.
 • i din dokumentation och arbetshäften.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
  NO
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar och kännetecken för de olika årstiderna. Vilka konsekvenser årstidsväxlingarna får för människan.
  NO  1-6
 • Livscykler hos några växter och djur.
  NO  1-6
 • Överlevnadsstrategier hos några växter och djur beroende på årstid.
  NO  1-6
 • Fältstudier, experiment och sorteringar.Hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  NO  1-6
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven ger också enstaka exempel på växters och djurs livscykler och bidrar till resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
  NO  E 6
 • Eleven kan medverka i att genomföra enkla undersökningar och sorteringar och bidrar till dokumentationer av arbetet och resultaten.
  NO  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
  NO  E 6
 • Eleven ger också några exempel på växters och djurs livscykler och för enkla resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
  NO  C 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar och sorteringar på ett delvis fungerande sätt och gör enkla dokumentationer av arbetet och resultaten.
  NO  C 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
  NO  C 6
 • Eleven ger också några exempel på växters och djurs livscykler och för välutvecklade resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
  NO  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar och sorteringar på ett väl fungerande sätt och gör välutvecklade dokumentationer av arbetet och resultaten.
  NO  A 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
  NO  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: