Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Writing SI19A1

Skapad 2019-11-06 10:18 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Grundskola 7 – 9 Engelska
Different writing assignments for this school year.

Innehåll

Uppgifter

 • My Hobby- writing

 • News summary -writing

 • Stay or move?

 • National test - Writing

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9

Matriser

En
Writing My Hobby

Kunskapskrav för E
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Kunskapskrav för C
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Kunskapskrav för A
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Omfång och bredd
Du skriver enkelt om dig själv och utgår från dina egna åsikter och upplevelser för att beskriva och ge exempel på något vardagligt. I viss mån beskriver du innehållet med adjektiv.
Du skriver relativt varierat om dig själv och din närmsta omgivning. Du framför åsikter och känslor och förklarar, ger exempel och resonerar så texten blir mer utbyggd. Du använder många beskrivande ord för att beskriva innehållet.
Du skriver varierat om dig själv, din närmsta omgivning och den större världen omkring. Du jämför, framför åsikter och känslor med många exempel, förklaringar och resonemang så texten blir mer utbyggd. Du visar ett gott ordförråd med många adjektiv och adverb som beskriver innehåll och motsatser.
Precision
Du uttrycker dig begripligt om något enkelt och kortfattat. Du kan använda dig av enkla grammatiska strukturer med korta ord och fasta uttryck.
Du uttrycker dig ganska tydligt och kan använda dig av språkliga regler. Du gör få störande språkfel.
Du uttrycker dig tydligt och behärskar de språkliga reglerna. Du gör få språkfel.
Textbindning
Du använder kortare meningar och binder ibland ihop dem med t.ex. “but”, “because”.
Det finns en röd tråd i det du skriver. Du binder ofta ihop dina meningar med varierande sammbandsord.
Det finns en tydlig röd tråd i det du skriver. Du binder ihop dina meningar.
Flöde
Det går för det mesta att förstå och hänga med i vad du skriver men man behöver ofta "stanna upp" i läsningen för att förstå.
Det är lätt att förstå och hänga med i det du skriver och man behöver sällan "stanna upp" för att förstå.
Det du skriver är planerat och det är mycket lätt att hänga med.
Mottagaranpassning
Du kan uttrycka åsikter och tankar.
Du kan ibland argumentera för dina åsikter och tankar. Du använder dig av exempel i dina resonemang.
Du argumenterar för dina åsikter och tankar. Du använder dig av passande exempel i dina resonemang.

En
Writing - News summary

Lärandematris Writing

Innehåll
Begriplighet och tydlighet
Din text är svår att förstå
Du gör dig förstådd och en engelsktalande förstår det mesta av din text. Du skriver på ett enkelt och begripligt sätt.
Du använder ett ledigt språk och varierar din engelska. Du använder skriftspråk och inte talspråk.
Du har ett flyt i din text och du använder ett varierat och säkert språk
Sammanhang och struktur
Du binder inte ihop din text. Den blir osammanhängande.
Du har viss struktur i din text t.ex. inledning eller avslutning.
Din text är sammanhängande med en början, en mitt och ett avslut.
Din text har en tydlig inledning, avslut och styckesindelningen som gör att texten blir lättillgänglig.
Anpassning till syfte och mottagare
Din text visar inte vem mottagaren är. Du har inte följt uppgiften
Du försöker anpassa ditt språk efter vem du skriver till.
Du visar anpassning t ex genom att du använder dig av uppgiftens stödpunkter.
Du visar t ex genom tilltal att du är medveten om mottagaren och anpassar texten till mottagaren.
Omfång och variation
Vokabulär
Du har ett mycket enkelt ordförråd och gör upprepningar.
Du har ett enkelt ordförråd.
Du har ett ordförråd som hjälper dig att skapa viss variation i din text
Du har ett stort förråd av ord och idiomatiska fraser.
Meningsbyggnad och textbindning
Du använder inte bindeord. Texten består av upprepningar.
Du använder enkel meningsbyggnad och kan binda ihop texten med bindeord.
Din meningsbyggnad är varierad med uttryck som för läsningen framåt.
Du har en varierad meningsbyggnad och binder ihop texten på ett bra sätt.
Grammatik
Du är osäker på grammatiken.
Du behärskar delar av grammatiken.
Du har mestadels fungerande grammatik.
Du använder grammatiken på ett säkert sätt.
Stavning
Du gör många stavfel som förstör förståelsen.
Ibland gör du stavfel som förstör förståelsen.
Du gör inte många stavfel.
Du gör få eller inga stavfel.

En
Writing - Stay or move?

Lärandematris Writing

Insats krävs
1
2
3
Innehåll
Begriplighet och tydlighet
Din text är svår att förstå
Du gör dig förstådd och en engelsktalande förstår det mesta av din text. Du skriver på ett enkelt och begripligt sätt.
Du använder ett ledigt språk och varierar din engelska. Du använder skriftspråk och inte talspråk.
Du har ett flyt i din text och du använder ett varierat och säkert språk
Sammanhang och struktur
Du binder inte ihop din text. Den blir osammanhängande.
Du har viss struktur i din text t.ex. inledning eller avslutning.
Din text är sammanhängande med en början, en mitt och ett avslut.
Din text har en tydlig inledning, avslut och styckesindelningen som gör att texten blir lättillgänglig.
Anpassning till syfte och mottagare
Din text visar inte vem mottagaren är. Du har inte följt uppgiften
Du försöker anpassa ditt språk efter vem du skriver till.
Du visar anpassning t ex genom att du använder dig av uppgiftens stödpunkter.
Du visar t ex genom tilltal att du är medveten om mottagaren och anpassar texten till mottagaren.
Omfång och variation
Vokabulär
Du har ett mycket enkelt ordförråd och gör upprepningar.
Du har ett enkelt ordförråd.
Du har ett ordförråd som hjälper dig att skapa viss variation i din text
Du har ett stort förråd av ord och idiomatiska fraser.
Meningsbyggnad och textbindning
Du använder inte bindeord. Texten består av upprepningar.
Du använder enkel meningsbyggnad och kan binda ihop texten med bindeord.
Din meningsbyggnad är varierad med uttryck som för läsningen framåt.
Du har en varierad meningsbyggnad och binder ihop texten på ett bra sätt.
Grammatik
Du är osäker på grammatiken.
Du behärskar delar av grammatiken.
Du har mestadels fungerande grammatik.
Du använder grammatiken på ett säkert sätt.
Stavning
Du gör många stavfel som förstör förståelsen.
Ibland gör du stavfel som förstör förståelsen.
Du gör inte många stavfel.
Du gör få eller inga stavfel.

En
Writing National test

Lärandematris Writing

Innehåll
Begriplighet och tydlighet
Din text är svår att förstå
Du gör dig förstådd och en engelsktalande förstår det mesta av din text. Du skriver på ett enkelt och begripligt sätt.
Du använder ett ledigt språk och varierar din engelska. Du använder skriftspråk och inte talspråk.
Du har ett flyt i din text och du använder ett varierat och säkert språk
Sammanhang och struktur
Du binder inte ihop din text. Den blir osammanhängande.
Du har viss struktur i din text t.ex. inledning eller avslutning.
Din text är sammanhängande med en början, en mitt och ett avslut.
Din text har en tydlig inledning, avslut och styckesindelningen som gör att texten blir lättillgänglig.
Anpassning till syfte och mottagare
Din text visar inte vem mottagaren är. Du har inte följt uppgiften
Du försöker anpassa ditt språk efter vem du skriver till.
Du visar anpassning t ex genom att du använder dig av uppgiftens stödpunkter.
Du visar t ex genom tilltal att du är medveten om mottagaren och anpassar texten till mottagaren.
Omfång och variation
Vokabulär
Du har ett mycket enkelt ordförråd och gör upprepningar.
Du har ett enkelt ordförråd.
Du har ett ordförråd som hjälper dig att skapa viss variation i din text
Du har ett stort förråd av ord och idiomatiska fraser.
Meningsbyggnad och textbindning
Du använder inte bindeord. Texten består av upprepningar.
Du använder enkel meningsbyggnad och kan binda ihop texten med bindeord.
Din meningsbyggnad är varierad med uttryck som för läsningen framåt.
Du har en varierad meningsbyggnad och binder ihop texten på ett bra sätt.
Grammatik
Du är osäker på grammatiken.
Du behärskar delar av grammatiken.
Du har mestadels fungerande grammatik.
Du använder grammatiken på ett säkert sätt.
Stavning
Du gör många stavfel som förstör förståelsen.
Ibland gör du stavfel som förstör förståelsen.
Du gör inte många stavfel.
Du gör få eller inga stavfel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: