Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blivande förskoleklass

Skapad 2019-11-06 10:23 i Stjärnan Dibber Sverige AB
Förskola
De barn som är födda -14 arbetar i egen projektgrupp med alfabetet och ord.

Innehåll

Syfte

Att barnen ska vara förberedda inför skolstarten och då ha en grund för vidare skrivning samt läsning. Barnen har visat på stort intresse för det skrivna språket under terminens gång och vi upplever att de behöver utmaningar i skrivandet för att känna att förskolan är en lustfylld plats för utveckling och lärande.

Metod

Alfa-beta är med och presenterar övningen varje onsdag

Barnen får med sig en skrivbok hem på fredagar

Boken har en ny bokstav varje vecka

Hemma ska barnen hitta ord som börjar på veckans bokstav

Barnen skriver de ord de hittar och lämnar in boken till förskolan senast onsdag veckan efter

 

Mål

Att alla barn ska få en lustfylld ingång till det skrivna språket. Att vi tillsammans lär av varandra och uppmuntrar till att våga ljuda, läsa och skriva.

Dokumentation

Varje vecka läser vi tillsammans vad vi skrivit, vi reflekterar tillsammans och räknar antal ord, hur många som hittat samma ord osv. Vi dokumenterar tillsammans via bilder och barnens reflektioner. Barnens böcker blir en dokumentation där de enskilt eller i grupp kan gå tillbaka och titta hur språket och skrivandet utvecklas genom veckorna.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: