Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik fyra räknesätt alfa kap2

Skapad 2019-11-06 11:13 i Lingenässkolan Kristianstad
Arbetsområde addition och subtraktion. Kapitel 1 i matematikboken Alfa
Grundskola 4 Matematik
Vi jobbar med boken alfa kapitel 2

Innehåll

Du skall kunna:

 • kunna räkna addition, subtraktion och multiplikation med uppställning
 • kunna räkna division med rest
 • kunna räkna kort division utan och med minnessiffra
 • förstå hur multiplikation och division hör ihop
 • Lösa enklare problem där du behöver avgöra vilket räknesätt du behöver använda

Arbetssätt

Vi kommer att:

 

 • Titta på instruktionsfilmer

 • använda läromedel Alfa

 • praktiska övningar

 • CB - elevspel och Bingel

 • arbeta enskilt, par och i grupp

 • kluringar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Uppställning av de fyra räknesätten

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma  4-6   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
Addition
Eleven kan inte lösa ett additionstal skriftligt.
Eleven kan ställa upp och räkna ut additionstal utan minnessiffra.
Eleven kan ställa upp och räkna ut additionstal med minnessiffra.
Subtraktion
Eleven kan inte lösa ett subtraktionstal skriftligt.
Eleven kan ställa upp och räkna ut subtraktionstala utan att låna.
Eleven kan ställa upp och räkna ut subtraktionstala med lån.
Multiplikation
Eleven kan inte lösa ett multiplikationstal skriftligt.
Eleven kan ställa upp och räkna ut multiplikationstala utan minnessiffra.
Eleven kan ställa upp och räkna ut multiplikationstala med minnessiffra.
Division
Eleven kan inte lösa ett divisionstal skriftligt.
Eleven kan räkna kort division utan minnessiffra.
Eleven kan räkna kort division med minnessiffra.
Föra och följa matematiska resonemang Exempel: Taluppfattning – Du ska kunna skifta mellan att skriva tal med siffror och ord
I redovisningar kan eleven ännu inte föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument.
I redovisningar kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: