Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering i religion åk 5

Skapad 2019-11-06 11:32 i Norra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Vi ska läsa om tre världsreligionerna Judendom, Kristendom och Islam. Vi lever i ett samhälle med många olika kulturer och att ha kunskaper om andra religioner, än den man själv tillhör, skapar förståelse mellan människor.

Innehåll

 

 

Innehåll

- Ritualer och religiösa levnadsregler samt heliga platser i de fem religionerna.

- Tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser.

- Olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden.

- Vad religioner betyder för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

- Söka information om religioner i olika källor.

Mål

Du ska kunna

- redogöra för några heliga platser eller rum, ritualer, symboler och levnadsregler i de olika religionerna,

-  se samband mellan religiösa uttryck och tankegångar, ex vad innebär dop, nattvard, bikt, fasta, vallfärd mm,

-  vad olika religioner kan betyda för människors  identitet, ex vad är viktigt i livet, vad händer efter döden,  

-  hur man kan använda information från olika källor.

 

I undervisningen ska vi

   -  läsa och söka fakta i källor,

   -  samtala och reflektera,

   - studiebesök 

   -  skriva och                                                           

   -  se film.                                                             

 

Hur ska du visa vad du lärt dig?

Du deltar i samtal och reflektioner och gör ett skriftligt prov.

 Anna och Catharina

 

                                     

 

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: