Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den fria leken

Skapad 2019-11-07 09:48 i Fjälkinge skola Kristianstad
Grundskola F – 5
"Vad har ni gjort på fritids idag?" "Har ni bara lekt?" Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I den fria leken tränas eleverna även i alla de sociala förmågorna. De tränas i att ta hänsyn till varandra, kommunicera med varandra och att samarbeta. Detta med utgångspunkt i vår demokratiska värdegrund.

Innehåll

Konkretisering av mål

Eleverna ska ges möjligheten att tränas i alla sociala förmågor och därigenom utvecklas genom det egna valet av aktivitet. Här söker vi efter den dolda kunskapen och lärandet som sker när eleverna väljer aktivitet själva och inte reflekterar över lärandet. 

 

Metod

Genom att låta eleverna själva välja aktivitet utifrån deras intressen sker lärande utan att eleverna är medvetna om det. 

 

Utvärderingsmetod 

Utvärderingen sker genom observationer i den dagliga verksamheten och i samtal med barnen. 

 

Nedan klickar vi i mål från läroplanen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Lgr11
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: