Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö En9c v.45-4 "Crime"

Skapad 2019-11-07 12:37 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Engelska
I det här arbetsområdet jobbar vi med temat "Crime". Vi läser texter, tittar på film och pratar och skriver om brott och brottslingar av olika slag.

Innehåll

Crime and punishment

 
 

 

Week

Thursday ( 60 min)

 (Friday 70 min)

45

Crime – intro on the theme.

Speaking: We’ll do an old national test.

 

Reading: Death penalty study questions. (2)

Vocabulary work: Crime vocabulary (3) – Kahoot (https://create.kahoot.it/l/#quiz/0c1aa972-5a63-4716-9ca2-5516e1436a48)

46

No English class today – NP speaking

Watching/listening: Dead man walking – we’ll watch the movie and do exercises (4)

While watching the film: Make a mind-map where you collect ideas on the Death Penalty Debate.

 

47

Watching/listening: Dead man walking – movie and exercises (4)

 

 

Reading comprehension test: We’ll do an old NP.

48

Listening comprehension test: We’ll do an old NP.

Individual work: Prepare debate on the death penalty. Look for facts to support your thoughts.

Introduction: Presentation of a murderer. (5)

Homework for next Thursday: Prepare debate on death penalty.

49

Speaking: Death Penalty debate in groups.

 

Groups not presenting, work on your Presentation of a murderer.

 

Speaking: Death penalty debate in groups.

 

Groups not presenting, work on your Presentation of a murderer.

50

Speaking activity – the Crime Scene (6)

Essay writing: You are to write an essay on your thoughts on the death penalty. Make sure to use the vocabulary we have studied throughout this unit.

51

Skolavslutning – ingen lection

Christmas break

 

52 -1

Christmas  break

Christmas break

 

2

Work on your Presentation of a murderer.

Work on your Presentation of a murderer.

 

3

Work on your Presentation of a murderer.

 

Presentations - Presentation of a murderer.

 

4

Presentations - Presentation of a murderer.

Ny planering.

 

 

 

Goals:

Kommunikationens innehåll:

·         Aktuella och för eleven välbekanta ämnesområden.

·         Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

·         Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

·         Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

 

Lyssna och läsa – reception:

·         Talad engelska och texter från olika medier.

·         Talad engelska med viss regional och social färgning.

·         Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

·         Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

·         Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.

·         Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från internet och andra medier.

·         Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.

·         Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.

 

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion:

·         Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

·         Samtal och diskussioner samt argumentation.

·         Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, t.ex. omformuleringar, frågor och förklaringar.

·         Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

 

Assignment:

There are four main parts in this unit that will be graded; a reading and a listening test and an essay to write (during class)  and finally the Presentation of a Murderer (speaking).

 

Presentation of a Murderer:

You will prepare an oral presentation about a notorious murderer from an English-speaking country.

Essay writing:

You will write an essay on the topic crime and the capital punishment and your thoughts about this unit.

Reading and Listening tests:

You can’t really study or prepare, so make sure to show up and do your best!

 

 

 

 

Knowledge requirements:

 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av åk 9

Kunskapskrav för betyget C i slutet av åk 9

Kunskapskrav för betyget A i slutet av åk 9

HÖRA

 

Förmågan att förstå och tolka innehållet i talad engelska, hörförståelse.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo

Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo

HÖRA

 

Kunna kommentera och diskutera innehåll i samtal och dialoger/monologer, svara på frågor, hörförståelse.

Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet

Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

LÄSA

 

Förmågan att förstå och tolka innehållet i olika slags texter, skönlitterära och faktatexter, läsförståelse.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i  lättillgängliga texter i olika genrer

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.

Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i  lättillgängliga texter i olika genrer.

LÄSA

 

Läsa en instruktion och förstå vad som ska göras, kunna ifrågasätta, kommentera och diskutera vad som står i en text, analysera en bok.

Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet

Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

TALA

 

Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal, begriplighet.

I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande

I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. 

STRATEGIER FÖR FÖRSTÅELSE OCH KOMMUNIKATION

 

Tex. Förklara kring ett ord som man inte kan, försöka få mottagaren att förstå vad man vill kommunicera.

Eleven kan välja och använda sig av i huvudsak fungerandestrategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.

Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

 

Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

STRATEGIER FÖR FÖRSTÅELSE OCH KOMMUNIKATION

 

Förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

REALIA

 

Förmågan att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser jämfört med sig själv.

Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

 

Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

 

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

REALIA

 

Hitta rätt källor beroende på uppgift, kunna ta ut viktig information.

Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

. Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: