Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mes projets d'avenir - mina framtidsplaner (åk 9 HT19)

Skapad 2019-11-07 13:33 i Nannaskolan Uppsala
Eleverna förbereder en muntlig redovisning där de berättar om sin PRAO och om sina framtidsdrömmar.
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
I detta arbetsområde ska du berätta om dina framtidsdrömmar.

Innehåll

Syfte

Du ska få träna på att prata och skriva om ämnen som har med framtiden att göra.

Innehåll

Du kommer att få berätta om dina framtidsdrömmar. Målet är att du ska kunna:

 • verb som är användbara i sammanhanget, t ex arbeta, städa, diska, gifta sig, studera, resa, bo
 • ord för yrken
 • ord för olika civilstånd, t ex gift, skild, singel
 • fritidsaktiviteter
 • ord för olika boendeformer, t ex villa, slott
 • berätta om framtidsdrömmar
 • uttrycka dig i futurum

Vi kommer att se filmklipp, lyssna på musik och läsa olika texter för att utöka ordförråd och ordförståelse.

Bedömning

Du lämnar in en film där du pratar till dig själv om tio år. 

Skriftigt prov onsdag 27/11.

 

 

Uppgifter

 • Film till dig själv

Matriser

M2
Matris för framtidsfilm

Syfte

 • M2   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • M2   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
 • M2  4-9   Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
Insats krävs
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Använda innehållet i talat språk och texter i egen produktion
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Formulera sig i muntliga och skriftliga framställningar
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: