👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämförande faktatext

Skapad 2019-11-07 15:18 i Stamgärde skola Åre
Grundskola 6 Svenska
Vi lär oss att skriva en jämförande faktatext. Där jämför vi hinduism och buddhism.

Innehåll

Förväntat resultat 

Du har skrivit en jämförande faktatext.

Detta finns med i din färdiga text_

  • rubrik och underrubriker
  • inledning
  • fakta som beskriver likheter samt skillnader
  • jämförelseord (också, även, i likhet med, men, fastän, till skillnad från)
  • styckeindelning
  • skiljetecken, stor bokstav, etc. 

Undervisning

Vi arbetar i Klara svenskan - tala, läsa, skriva. Vi läser jämförande faktatexter för att urskilja särskiljande drag för denna texttyp. Vi övar sedan på att skriva med den struktur som passar för jämförande texttyper (se strukturen under förväntat resultat). Vi kommer även repetera kunskaper om de olika världsreligionerna. 

Examinationsuppgift

Du skriver en egen jämförande faktatext som behandlar likheter och skillnader mellan hinduism och buddhism. 

Bedömning

Du gör en självbedömning i Klara svenskan samt får en bedömning av din lärare i matrisen nedanför.

Matriser

Sv
Jämförande faktatext

E
C
A
Planering
Du har till viss del fått med de delar som finns i checklistan i Klara svenskan s. 41
Du har fått med de delar som finns med i checklistan i Klara svenskan s. 41.
Du har på ett utvecklat sätt fått med de delar som finns med i checklistan i Klara svenskan s. 41.
Innehåll
Ditt innehåll är begripligt. Du har med jämförelser både skillnader och likheter.
Ditt innehåll är relativt tydligt. Dina jämförelser utvecklas något.
Ditt innehåll är tydligt. Dina jämförelser är välutvecklade.
Struktur
Styckesindelning
Du använder styckeindelning i något fall.
Du använder styckeindelning till viss del.
Du använder styckeindelning.
Språk
Skrivregler och stavning
Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet. Stavfel finns men de stör inte förståelsen. Meningsbyggnaden fungerar med viss säkerhet.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet. Relativt få stavfel finns men de stör inte förståelsen. Meningsbyggnaden fungerar med relativt god säkerhet och är något varierad.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet. Få stavfel finns. Meningsbyggnaden är fungerande och varierad.
Källor
Du använder faktatexten i Klara svenskan s. 36-37.
Du använder flera källor.
Du använder flera källor, somliga har du valt själv.