Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

koordinatsystem och proportionalitet

Skapad 2019-11-07 16:33 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 5 Matematik
Vad menas med origo? Vilka tal finns till vänster om 0 på tallinjen? Vad är ett proportionellt samband och hur kan vi själva skapa ett sådant? När kan vi använda oss av det?

Innehåll

Utgångspunkt:

Det här är ett relativt okänt område för de flesta eleverna. Ett fåtal elever känner igen begreppen positiva tal, negativa tal och koordinater men har svårt för att förklara dem. 

 

 

Genomförande

Vi kommer att arbeta utifrån följande arbetsområden, övergripande kommer vi att arbeta med att förstå, förklara och använda de matematiska begreppen positiva tal, negativa tal, origo, proportionella samband, x-axel, y-axel, graf, proportionalitet, koordinatsystem och koordinater.

 

 • positiva och negativa tal
 • koordinater i ett koordinatsystem
 • proportionella samband

 

 

 

Arbetssätt:

 

 • matematiska problem med resonemang enskilt, i par och i grupp
 • genomgångar
 • färdighetsträning i bok, matteappen, skolplus.se och Bingel
 • spel som tränar begrepp och metoder
 • instruerande filmer

 

 

 

Bedömning och dokumentation:

 

Du kommer att bedömmas i de fem förmågorna:

 

 • att du har strategier för att lösa matematiska problem (problemlösningsförmågan)
 • att du kan använda dig av begreppen för arbetsområdet (begreppsförmågan)
 • att du har metoder för att lösa rutinuppgifter och matematiska problem (metodförmågan)
 • att du kan resonera dig fram till matematiska lösningar (resonemangsförmågan)
 • att du kan kommunicera dina uträkningar så att andra förstår hur du menar (kommunikationsförmågan)

 

Matriser

Ma
koordinatsystem och proportionalitet

Ännu ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Begrepp
Kunna använda, förklara och förstå matematiska begrepp kopplat till koordinatsystem och proportionella samband.
Du har ännu inte visat att du kan använda dig av och förstå begreppen positiva tal, negativa tal, origo, proportionella samband, x-axel, y-axel, graf, proportionalitet, koordinatsystem och koordinater
Du kan använda och förklara de flesta av begreppen: positiva tal, negativa tal, origo, proportionella samband, x-axel, y-axel, graf, proportionalitet, koordinatsystem och koordinater
Du kan med stor säkerhet använda dig av begreppen: positiva tal, negativa tal, origo, proportionella samband, x-axel, y-axel, graf, proportionalitet, koordinatsystem och koordinater.
Metod
Ha metoder för att kunna jämföra tal (även negativa tal), ange koordinater, göra egna koordinatsystem och lösa uppgifter gällande proportionella samband.
Du har ännu inte visat att du kan jämföra tal (även negativa tal), ange koordinater, göra egna koordinatsystem eller lösa uppgifter gällande proportionella samband.
Du kan oftast jämföra tal (även negativa tal), ange koordinater, göra egna koordinatsystem och lösa uppgifter gällande proportionella samband.
Du kan med stor säkerhet jämföra tal (även negativa tal), ange koordinater, göra egna koordinatsystem och lösa uppgifter gällande proportionella samband.
Problemlösning
Ha strategier för att lösa matematiska problem.
Du har ännu inte visat att du har strategier för att lösa problemlösningsuppgifter.
Du kan använda matematiska strategier för att lösa matematiska problem men kommer inte alltid fram till en lösning.
Du kan medvetet välja och använda olika strategier för att lösa olika typer av matematiska problem och kommer fram till lösningar.
Resonemang
Kunna resonera dig fram till lösningar och resonera om rimligheten i dina svar
Du har ännu inte visat att du kan resonera dig fram till lösningar och om rimligheten i dina svar.
Du kan oftast resonera dig fram till lösningar och över rimligheten i dina svar.
Du kan med stor säkerhet resonera dig fram till lösningar och om rimligheten
Kommunikation
Visa dina uträkningar, förklara muntligt/skriftligt hur du kommer fram till dina svar
Du har ännu inte visat att du kan redovisa muntligt och/eller skriftligt på tillvägagångssätt för att lösa matematiska uppgifter gällande positiva och negativa tal koordinater i ett koordinatsystem eller proportionella samband.
Du visar oftast dina uträkningar och kan förklara hur du kommer fram till dina lösningar.
Du redovisar alltid dina lösningar och kan med stor säkerhet visa dina uträkningar, förklara muntligt/skriftligt hur du kommer fram till dina svar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: