👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, HT - 19

Skapad 2019-11-07 16:34 i Dalhems förskola Helsingborg
Förskola
Under den närmaste tiden kommer vi att arbeta och utforska matematik på olika sätt.

Innehåll

Denna period arbetar vi med att låta barnen på olika sätt upptäcka matematikens värld. Arbetet har redan påbörjats med design både då det gäller skapande av hjärtan men även med lera. Då det gäller arbetet med lera kommer vi att utveckla barnens kreativitet genom att tillföra lera av olika material. Turtagning arbetar vi med kontinuerligt. 
Barnen har visat intresse för affär och vi kommer att ha en dialog med barnen vad de önskar tillföra i form av pengar samt andra saker som hör till affärsverksamhet. 
I december månad kommer vi att skapa saker som hör till julen till som är kopplat till matematik. 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18