👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema - Kroppen

Skapad 2019-11-07 16:43 i Lingenässkolan Kristianstad
Ett temaarbete om kroppens uppbyggnad och vad den behöver för att må bra
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Detta arbete kommer handla om vad kroppen behöver för att må bra och hur olika delar av kroppen ser ut och fungerar.

Innehåll

Förmågor du ska träna på

 • Använda biologins begrepp.
 • Använda kunskaper i biologi för att kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa.

 

Konkretiserade mål

 Du skall kunna: 

 • namnge och placera människans kroppsdelar rätt.
 • kroppsdelarnas funktion.
 • namnge och beskriva kroppens olika sinnen.
 • ge exempel på vad människan behöver för att må bra ex. sömn, motion, god hygien, god kost och sociala relationer.
 • dokumentera någon undersökning eller experiment med text och bild.

Viktiga begrepp

 • hälsa, kroppsdel, organ, hygien, sömn, motion, kost, blodomlopp, karies, skelett, muskler, sinnen m.m.

Hur vi ska arbeta

 • faktatexter
 • filmer
 • klassrumsbesök från olika experter
 • dramatiseringar
 • konkreta arbetsinslag för att praktiskt prova på olika moment i kroppen
 • olika experiment
 • arbeta utifrån EPA
 • skapande på olika sätt
 • få prova nyttig mat ex. olika grönsaker eller förslag på frukost

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Tema - Kroppen

På väg
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Må bra
Du kan ge exempel på vad människan behöver för att leva och må bra.
Du kan med stöd ge exempel på vad människan behöver för att leva och må bra.
Du kan ge exempel på vad människan behöver för att leva och må bra.
Du kan ge exempel på vad människan behöver för att leva och må bra och föra resonemang kring varför det är så.
Kroppsdelar
Du kan berätta om människans kroppsdelar, deras namn och funktioner.
Du kan med stöd berätta om människans kroppsdelar, deras namn och funktioner.
Du kan berätta om människans kroppsdelar, deras namn och funktioner.
Du kan föra resonemang kring kroppsdelarnas funktioner.
Våra sinnen
Du kan berätta om våra fem sinnen.
Du kan med stöd berätta om våra fem sinnen.
Du kan berätta om våra fem sinnen.
Du kan föra resonemang kring sinnenas betydelse för människans kropp.
Dokumentation
Du kan dokumentera en undersökning som du genomfört.
Du kan med stöd dokumentera en undersökning i text och bild som du genomfört.
Du kan dokumentera en undersökning i text och bild som du genomfört.
Du kan dra slutsatser utifrån ditt resultat i undersökningen.