Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendomen och Islam

Skapad 2019-11-08 08:34 i Grindskolan Norrtälje
Under momentet fokuserar vi på grunderna inom judendom och islam, religionernas uppkomst och utveckling, deras heliga skrifter och olika nutida inriktningar. Vi kommer även att fokusera på religionernas roll och plats i olika samhällen och kulturer samt deras inverkan på nutida politik och samhällsfrågor.
Grundskola 8 Religionskunskap
I detta arbetsområden kommer vi att fokusera på grunderna inom Judendomen och Islam så som religionernas historia och utveckling, deras urkunder, centrala tankegångar, högtider, traditioner och olika inriktningar. Vi kommer även att fokusera på religionernas roll och plats i olika samhällen och kulturer samt deras inverkan på nutida politik och samhälles frågor. Ni kommer att få göra en jämförelse mellan de religionerna Judendomen och Islam. Vi kommer också att arbeta med källkritik.

Innehåll

 

Undervisningens innehåll och uppgifter

Vi kommer att arbeta med världsreligionerna Islam och Judendomen. Det kommer att ske genom genomgångar, film, diskussioner och övningar i klassrummet.

Ni kommer att få arbeta med ett häfte om Islam och ett häfte om Judendomen.

Era kunskaper kommer att bedömas utifrån det arbete ni gör under lektionerna. Dessutom kommer vi att ha:

1. Svara på frågor kring dessa religioner ifrån RE boken

2. En jämförande muntligt uppgift som också kommer att innehålla en källkritisk del. 

3. En prov på både Judendomen och Islam

Personer, ord och begrepp kopplade till arbetsområdet

Judendom

 • Sabbat
 • Pesach
 • Jom Kippur
 • Tanakh
 • Tora
 • Pergament
 • Kippa
 • Kosher
 • Talmud
 • Israel
 • Synagoga
 • Messias
 • Rabbin
 • Jerusalem
 • Antisemitism

Islam:

 • Trosbekännelse
 • Islam
 • Imam
 • Koranen
 • Moské
 • De fem grundpelarna: allmosan, bönen, trosbekännelsen, fastan, pilgrimsfärden
 • Mohammed
 • Mekka
 • Ramadan
 • Jerusalem
 • Myt
 • Rit/Ritualer

Uppgifter

 • RE Prov: Judendomen & Islam

 • Islam: frågorna i boken och på SO-rummet

 • Parabete: Källkritik & Islams påverkan på samhället och tvärtom.

 • Power point: Judendomen & Islam

 • Jämföra Judendomen och Islam

 • Frågorna ifrån filmer om Islam

 • Judendomen - artikeln ifrån Norrtälje tidning

 • Artikeln på judendomen: "Hat mot judar ökar igen"

 • Frågor efter filmer kring Islam

 • Frågorna efter filmerna kring Islam

 • Artikeln på Judendomen: "Hat mot judar ökar igen"

 • Svara på frågor kring Judendomen från RE boken

 • Prov: Judendomen och Islam

 • Redovisning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9

Matriser

Re
Bedömningsmatris till judendom och islam

Förnivå
E
C
A
Kunskap om världens religioner
Faktakunskaper, levnadsregler, högtider, ritualer m.m. i islam och judendom.
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Du har grundläggande kunskaper om judendom och islam.
Du har goda kunskaper om judendom och islam.
Du har mycket goda kunskaper om judendom och islam.
Likheter och skillnader
Jämförelser mellan judendom, kristendom och islam.
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Du för enkla resonemang om likheter och skillnader mellan kristendom, judendom och islam.
Du för utvecklande resonemang om likheter och skillnader mellan kristendom, judendom och islam.
Du för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan kristendom, judendom och islam.
Påverkan religion och samhälle
Hur har judendom och islam påverkats och påverkat samället
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Du kan beskriva enkla samband och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur judendom och islam påverkas av och påverkar samhällsförhållanden.
Du kan beskriva förhållandevis komplexa samband och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur judendom och islam påverkas av och påverkar samhällsförhållanden
Du kan beskriva komplexa samband och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur judendom och islam påverkas av och påverkar samhällsförhållanden
Källkritik
Söka information och granska källor
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Du kan söka information om judendom och islam. Du väljer källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka information om judendom och islam. Du väljer källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka information om judendom och islam. Du väljer källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: