Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2019-11-08 09:32 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola F Samhällskunskap
Vi kommer att lära oss baskunskaper om lag och rätt i Sverige samt hålla ett föredrag om valfritt kriminalfall.

Innehåll

 

LAG OCH RÄTT ATT KUNNA PAPPER

 

Läs artiklarna Lag och rätt, Vad är ett brott och Brottslighet och kriminalvård på SO-rummet. Svara på frågorna till artiklarna.

 

Planera ett föredrag om ett fritt valt kriminalfall. Redovisa muntligen enligt strukturen: Inledning – föredrag – reflektion – källkritik.

 

 

 

E-nivå

 

Vad är ett brott?

 

Definiera (förklara) följande uttryck: Kriminologi, brottsoffer, rättegång, kriminalvård, häktning, frihetsberövad, livstids straff, villkorlig frigivning, tvångsvård, frivård: skyddstillsyn, samhällstjänst och fotboja. Gärningsman, rättsväsen.

 

Ge exempel på olika typer av brott.

 

Vad är demokrati?

 

Mänskliga rättigheter.

 

 

 

C-nivå

 

Bakomliggande orsaker och faktorer till dold brottslighet.

 

Folkstyre och parlamentarism.

 

Riksdag och regering.

 

Direkt och representativ demokrati.

 

 

 

A-nivå

 

Teorier som förklarar människans brottslighet: Evolutionskriminologiska teorin, selektivitetsteorin, teorin om socialt tryck, inlärningsteorin, stämplingsteorin.

Vad är demokrati och hur genomsyrar demokratin det svenska samhälle.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: