Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Segelbåtens julkalender

Skapad 2019-11-08 09:34 i Ellagård Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Segelbåten ska skapa en julkalender med olika pedagogiska uppdrag som barnen får möjlighet att öppna och genomföra varje vardag i december.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

Bilden ovan är från Skolverkets stödmaterial "Kvalitetsarbete i praktiken". Bilden visar de olika steg en undervisningsprocess ska genomgå, samt den ständigt pågående processen som inte har något slut.

Klicka här om du vill läsa "Kvalitetsarbete i praktiken".

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)
  Vi skapar 14 stycken pedagogiska uppdrag (till exempel "hur många ord kommer du på som börjar på jul?") som utmanar barnen i varierande läroplansmål som tränar barns inflytande och delaktighet, språk och kommunikation, finmotorik, matematik och kreativitet.

 • Varför? (Syfte med undervisningen)
  Syftet är att skapa undervisningstillfällen som stimulerar barnens utveckling och lärande inom olika områden på ett nyfiket och lustfyllt sätt.

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)
  Kollegialt med barnen på Seglet respektive Båten under samlingar, varje vardag i december. Vi kommer att lägga uppdragen i varsin daterad (jul)strumpa som kommer att öppnas var och en från och med den 2/12 till och med den 20/12. De barn som är intresserade genomför uppdragen som kommer att skilja sig från dag till dag.

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?
  Samtliga barn i Segelgruppen respektive Båtengruppen.

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
  Kristina och Emma-Linn för Seglet och Maryam, Marilene och Maggan för Båten.

   

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: