Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gipsmasker

Skapad 2019-11-08 10:20 i Spängerskolan Kristianstad
Grundskola 2 – 3
Ansiktsmask i gips.

Innehåll

 

Under v. 45-48 så ska de elever som vill få göra en ansiktsmask.

Tillvägagångssätt:

Vi lägger först en kräm i ansiktet så att inte gipsen fastnar.

Använder klippta gipsbindor som blötläggs, lägger och formar i ansiktet.

När gipsmasken har torkat så får eleverna måla och dekorera efter egen smak och fantasi.

 

Tidsperiod v 45 - 48

Ansvariga för planeringen: Carina, Fredrik och Malin

 

Nuläge:

Vi vill fortsätta utveckla hur man kan arbeta med gips. Eleverna får då en progression från tidigare år då de arbetat med gips i andra former.

 

Mål:

 

Målen är uppnådda när eleverna har gjort en mask och använt sina idéer och sin fantasi när de målat och dekorerat sin mask.

 

 

Metod:

Fritidspedagogen lägger en gipsmask på en elev i taget. Informerar eleven om att det tar en stund att lägga masken och att det krävs att eleven ligger still när masken 

läggs i ansiktet.

 

Hur mäter vi det vi vill uppnå:

När eleven känner sig nöjd och ser likheten av sitt ansikte. När eleverna diskuterar tillsammans om hur de ska måla och dekorera sin mask.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -

Matriser

Spängerskolan Stora Fritids

Rubrik 1

Målet var: Nulägesbeskrivning: Målet är uppnått när:
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå

Ny rubrik

Efter en halv termin Utvärdering samt analys Utvärdering: På vilket sätt ser vi att målet är uppnått? Analys: Vad kan det beror på? Framgångsfaktorer? Utvärdering: Kan vi på nått sätt se att målet inte är uppnått? Analys: Vad kan det bero på?
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Ny aspekt
Vi ser därför målet som:
Uppnått
Delvis uppnått
Ej uppnått

Ny rubrik

Efter en termin Utvärdering samt analys Utvärdering: På vilket sätt ser vi att målet är uppnått? Analys: Vad kan det beror på? Framgångsfaktorer? Utvärdering: Kan vi på nått sätt se att målet inte är uppnått? Analys: Vad kan det bero på?
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Ny aspekt
Vi ser därför målet som:
Uppnått
Delvis uppnått
Ej uppnått
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: