Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildredigering

Skapad 2019-11-08 12:16 i Alirskolan 7-9 Bollnäs
Grundskola 8 Bild
Bildredigering är något som du kanske provat någon genom att använda ett filter i Instagram eller liknande. Men det finns många fler sätt att påverka en bild i datorn, faktiskt går det att förändra eller förbättra precis allting.

Innehåll

 

1. Syfte med undervisningen

Syfte med den här uppgiften är att du ska lära dig att göra digitala förändringar i ett fotografi.

2. Förmågor att utveckla

3. Centralt innehåll att studera

4. Vad ska vi göra för att utveckla förmågorna (aktiviteter) och vilket material ska stödja detta?

Första lektionen visar jag på projektorn hur du sedan ska göra på egen hand. Det jag visar är

 1. hur man söker upp och sparar bilder
 2. hur man redigerar bilder i Photofiltre som finns på din dator
 3. hur man klipper ut och klistrar in olika bilder in i andra bilder
 4. och hur man använder olika verktyg som t ex markeringsverktyg, kloningsverktyg och hur man arbetar i lager


De följande lektionerna får du fortsätta att jobba med din bildredigering tills den blir ordentligt genomarbetad.

5. Hur ska den kontinuerliga formativa bedömningen göras?

Jag samtalar med dig om den digitala redigeringen som du gör, och ger synpunkter på hur du kan utveckla dina idéer.

INLÄMNING AV FÄRDIGT ARBETE

När du ska lämna in ditt arbete sparar du det först som en jpeg fil och döper den till ditt förnamn och efternamn + klass.

Om du inte namnger bilden så hamnar den i högen med omärkta arbeten och kommer inte att bli bedömd.
Lägg in din färdiga bild i teams.

6. Hur ska eleverna utöva inflytande på sin undervisning under arbetsområdet?

När du klarat av uppgiftens grundkrav har du full frihet att själv bestämma vilka saker du ytterligare ska förändra i din bild.

7. Vilka kunskapskrav är kopplade till denna lpp?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
  Bl  7-9
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: