Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön flagg- djur i vår närmiljö

Skapad 2019-11-08 13:32 i Nyckelpigans Förskola Medborgarskolan Region Väst
Förskola
Ett av våra utvecklingsområde i årets grönflagg-resa är djur i vår närmiljö.

Innehåll

DJUR I VÅR NÄRMILJÖ

Djur & Natur
Vad

Våra barn visar intresse för djuren i vår närmiljö, små som stora. Vi vill sätta fokus på just dessa djur i vår närhet och som vi kan studera närmre och ”lära känna”. Vi ska tillsammans leta fakta om de olika djuren.

Varför

Då vi arbetar med barnkonventionen och barns rättigheter vill vi också att barnen ska få tänka till vad som är djurens rättigheter. Vi vill att barnen ska visa respekt för alla djur, stora som små och utveckla ett varsamt förhållningssätt till djur och natur. Hur kan vi som människor hjälpa djuren?

Hur

Barnen kommer att gå vidare med fåglarna. Efter att i våras byggt fågelholkar och satt upp dem här på förskolan, följt vilka som fick ”hyresgäster” kommer vi nu att sätta upp en fågelmatstation. Vi kommer att studera vilka djur/fåglar som kommer till oss för att äta.
Till våren kommer vi att ha både fjärils- och groduppfödning för att följa deras utvecklingsstadier precis som tidigare år.
De yngre barnen kommer att studera insekter och andra smådjur. Vi kommer att avbildar djuren i olika material.

Delaktighet och inflytande

Barnen kommer att få ta reda på fakta om de olika djuren. Hur tar man hand om fåglarna på bästa sätt. Vilken mat behöver de? Kan man göra egen fågelmat? Ansvara tillsammans med en vuxen att ge fåglarna mat.
De ska få vara med och städa fågelholkarna inför ny säsong.

Hållbar utveckling

Vi vill få etiska diskussioner om hur vi ska värna om allt levande och att alla insekter och djur har sin plats i ekosystemet.

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: