Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet och magnetism

Skapad 2019-11-08 21:58 i Björkvallsskolan Uppsala
Grundskola 8 Fysik
Det är svårt idag att föreställa sig ett liv helt utan elektricitet. Hur fungerar elektriska kretsar? Hur hänger magnetism ihop med elektricitet? Vi kommer att titta på hur dessa saker fungerar och hur vi egentligen producerar elektricitet.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • Laborationer (praktiskt arbete, rapportskrivande och planering av laborationer)
 • Övningsuppgifter ur Puls Fysik
 • Skrivuppgifter om el i samhället

 

När arbetsområdet är avslutat ska du:

 • Förstå att partiklar med samma laddning stöts ifrån varandra och att partiklar med olika laddning attraheras av varandra.
 • Känna till hur statisk elektricitet bildas.
 • Förstå begreppen ledare och isolator och ge några exempel på ämnen som är ledare och isolatorer.
 • Kunna beskriva vad elektrisk ström är och vad den består av.
 • Kunna rita elektriska kopplingsscheman med hjälp av några vanliga symboler.
 • Kunna hur ström bildas och rör sig i kretsar och vad man menar när man säger att den förbrukas.
 • Känna till begreppen "seriekoppling" och "parallellkoppling" och veta var de olika kopplingarna används.
 • Känna till begreppen spänning, resistans och ström samt vilka enheter man mäter dem i.
 • Känna till begreppet "effekt" och vilken enhet effekt mäts i.
 • Känna till hur resistans påverkas av materialet och formen av ledaren.
 • Räkna ut spänning, ström och resistans med Ohms lag. spänning=resistans*ström
 • Ge exempel på hur magneter används i vardagen.
 • Känna till vad magnetens nord- och sydpol är och när magneter dras mot eller stöter bort varandras poler.
 • Veta vad magnetfält är och hur man kan se magnetfältet.
 • Veta hur elektrisk ström kan skapa magnetfält.
 • Veta att även magnetfält kan skapa elektrisk ström (induktion).
 • Förklara begreppet växelström och vad skillnaden mellan likström (DC) och växelström (AC) är.
 • Förklara vad en generator är och hur ström kan skapas i kraftverk.
 • Förklara vad en transformator används till.
 • Räkna ut effekten i en elektrisk krets med effekt = ström*spänning
 • Räkna ut elektrisk energi i Ws och kWh
 • Diskutera vilken betydelse elektriska apparater har i samhället.

 

Uppgifter

 • Inför provet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: