Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

islam

Skapad 2019-11-09 07:15 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Islam

Innehåll

Vi kommer fokusera på

 

Vi kommer fokusera på världsreligionen islam men vi kommer även  titta på likheter med de andra världsreligionerna.

 

Judendom, kristendom och islam brukar ibland kallas för de abrahamitiska religionerna eller syskonreligioner pga. Att de har samma stamfader, nämligen Abraham. De tre religionerna har både likheter och skillnader och detta kommer du bla. att får lära dig mer om. Is

 

Vi kommer fördjupa oss i Islams: 

Symboler

Historia

Viktiga personer

Övergångsriter

Religiösa handlingar 

Skrifter

Byggnader

Levnadsregler

Riktningar

Högtider

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9

Matriser

Re
Judendom, kristendom, islam

E
C
A
Världsreligionerna
Du har grundläggande kunskaper om judendomen, kristendomen och islam och visar det genom att beskriva centrala tankegångar (läran m.m.), urkunder (skrifter) och konkreta religiösa uttryck (levnadsregler, byggnader m.m.) och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om judendomen, kristendomen och islam och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar (läran m.m.), urkunder (skrifter) och konkreta religiösa uttryck (levnadsregler, byggnader m.m.) och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar (läran m.m.), urkunder (skrifter) och konkreta religiösa uttryck (levnadsregler, byggnader m.m.) och handlingar inom religionerna.
Likheter och skillnader
Dessutom för du enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för du utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för du välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Livsfrågor och identitet
 • Re  A 9
Du kan också föra enkla resonemang om hur identiteter kan formas av islam på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Du kan också föra utvecklade resonemang om hur identiteter kan formas av islam på ett sätt som för resonemanget framåt.
Du kan också föra välutvecklade och nyan­serade resonemang om hur identiteter kan formas av islam på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: