Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stenhammar 4-6 1800-talet

Skapad 2019-11-09 09:08 i Stenhammarskolan 4-6 Flen
Sverige på 1800-talet.
Grundskola 6 Historia
Sverige förvandlas på 1800-talet från ett jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle. För första gången kan människor åka tåg, prata i telefon och ha glödlampor inomhus. Den stora drömmen om ett bättre liv finns i Amerika och över en miljon svenskar lämnar Sverige. Men hur är det att leva i Sverige under 1800-talet? Det är ju inte så länge sedan...

Innehåll

Konkreta mål:

Du ska kunna:

resonera om orsaker till och konsekvenser av den stora befolkningsökningen och förändringar i jordbruket.

visa hur införandet av folkskolan har haft betydelse för vår egen tid.

använda historiskt källmaterial för att dra slutsatser om hur människor levde och resonera om källornas användbarhet.

använda dig av källor och i resonemang använda historiska begrepp på ett fungerande sätt.

Göra en "tidsresa" rån vikingatid till 1800-tal och resonera utifrån några av de 9 nyckelbegreppen 

Religion, Levnadsvillkor, Utveckling, Utbyte, Makt, Epidemi, Samhällsgrupper, Handel och Källor

Undervisning:

Du kommer att få berättande genomgångar.

Du kommer att få se filmer och samtala utifrån dem.

Du kommer att läsa om livet på 1800-talet , till texterna kommer du att arbeta med frågeställningar kring orsaker och konsekvenser till de förändringar som skedde.

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma:

Ditt arbete om 1800-talet, hur väl du resonerar kring källorna och hur väl du kan plocka ut det viktigaste och sammanfatta denna tid.

Din delaktighet och engagemang under lektionerna.

Hur du visar i text och tal att du använder de historiska begreppen som vi kommer arbeta med under detta arbetsområde.

Hur du kan se  några olika utvecklingslinjer över tid och resonera kring dom.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: