Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medier

Skapad 2019-11-09 11:39 i Fajansskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 4 – 5 Samhällskunskap
I arbetsområdet ska vi undersöka mediernas viktiga roll i det demokratiska samhället. Hur påverkas vi av medier? Hur kan vi påverka andra genom medier? Vilka för- och nackdelar finns det med reklam? Vi ska också arbeta med källkritik - kan man lita på allt man ser, hör och läser?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I undervisningen kommer du att ges möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • vara källkritisk
 • veta vad medier är och vilken roll de har i samhället
 • uttrycka dina åsikter
 • analysera och beskriva samband
 • skilja mellan fakta och värdering
 • lära dig och använda ämnesspecifika ord och begrepp

 

Bedömning - vad och hur

Vi bedömer din förmåga att:

 • uttrycka dina åsikter
 • söka information på internet
 • resonera om olika källors trovärdighet och hur medier påverkar oss
 • känna till och använda ämnesspecifika ord och begrepp (t ex yttrandefrihet, tryckfrihet, demokrati, censur, avsändare, mottagare, källkritik, medier, reklam)
 • analysera och beskriva samband

Vi bedömer detta genom att:

 • observera dig i klassrumsdiskussioner
 • lyssnar när du redovisar
 • diskutera olika källors användbarhet
 • göra för- och eftertester 

Undervisning och arbetsformer

Under lektionerna kommer vi att:

 • diskutera
 • undersöka olika medier
 • träna på att vara källkritisk
 • titta på filmer
 • arbeta i helklass, gruppvis och enskilt
 • utgå från boken Upptäck Samhälle
 • redovisa kunskaperna på olika sätt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: