Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och tals användning år 7

Skapad 2019-11-10 13:05 i Påskbergsskolan Varberg
Grundskola 7 Matematik
Taluppfattning och tals användning - Positiva tal, tal i decimalform och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer. - Centrala metoder för beräkningar med tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer. - Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden. Problemlösning - Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder. - Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden. - Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Innehåll

Du ska kunna:

● Positionssystemet (ental, tiotal, hundratal, tiondel, hundradel…)

● Använda de fyra räknesätten vid huvudräkning (i första hand heltal, därefter

decimaltal).

● Multiplicera och dividera med 10, 100 & 1000

● Multiplicera tal med 0,5; 0,1; 0,01; 0,001… (för dig som vill vidare ska du även kunna

multiplicera med andra decimaltal)

● Dividera tal med 0,5; 0,1; 0,01; 0,001… (för dig som vill vidare ska du även kunna

dividera heltal med t ex 0,3; 0,9...)

Matriser

Ma
Tal och tals användning år 7

Prov Tal och tals användning

Uppnår ej
E
C
A
Begrepp (B)
Du har kunskaper om några matematiska begrepp.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem på ett väl fungerande sätt.
Metod (M1)
Du har valt någon metod och gjort i huvudsak korrekta beräkningar.
Du har valt och använt ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget med gott resultat.
Metod (M2)
Du har valt någon metod och gjort i huvudsak korrekta beräkningar.
Du har valt och använt ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget med gott resultat.
Du har valt och använt ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget med mycket gott resultat.
Problemlösning (P)
E-prov
P1: Du kommer fram till hur långa loppen är tillsammans. Du beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer.
P1: Du kommer fram till kostnaden per kilometer. Du beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer.
Problemlösning (P)
Mer än E-prov
P2: Du gör en korrekt beräkning av anmälningsavgiften om 20 år. Du beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer.
P2: Du gör en korrekt beräkning av anmälningsavgiften om 38 år. Du beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer.
P2: Du löser uppgiften fullständigt och effektivt. Du beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer.
Resonemang (R)
Du för ett resonemang som går att följa. Du motiverar dina val med godtagbara matematiska resonemang.
Du för ett resonemang med god struktur. Du motiverar dina val med utvecklade matematiska resonemang.
Du för välutvecklade resonemang om tillvägagångssättet. Du motiverar dina val med välutvecklade matematiska resonemang.
Kommunikation (K)
Redovisningen omfattar en mindre del av provet men är begriplig och möjlig att följa och du förstår det matematiska språket.
Redovisningen omfattar hela provet och är av god kvalitet och du förstår och använder matematiskt språk.
Redovisningen omfattar hela provet och redovisningen är tydlig med korrekt matematiskt språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: