👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidshem - Spel och pussel.

Skapad 2019-11-10 17:30 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola F – 5
Lustfyllt lärande genom att spela spel och lägga pussel.

Innehåll

1. Konkretisering av syfte

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande. 

2. Undervisningens innehåll 

Vi spelar spel och lägger pussel. Vi tränar samtidigt på vårt ordförråd, vårt språk, samspel, turtagande, att följa regler, att kunna hantera en vinst liksom en förlust på ett bra sätt. För att locka nya till gruppen kan olika utmaningar vara ett sätt, ex en ”4 i rad” turnering. Spel och pussellådan uppdaterades 8 november, det måste göras löpande.

3. Bedömningsuppgifter

En enklare enkät som eleverna fyller i efter städningen görs efter varje gång. Där eleverna får svara på vad som gått bra, mindre bra och hur de upplever hur gruppen varit (arbetsro). 

4. Övrigt tex: Länkar, bilder osv

5. Skapa inlämningsuppgifter och koppla grön matris.

6. Klistra även  in syfte och centralt innehåll och kunskapskrav från läroplanen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -