Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Universum och astronomi åk 9 - ht 20

Skapad 2019-11-10 19:15 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 7 – 9 Fysik
Vad finns det i universum? Hur har vårat solsystem bildats och finns det liv i universum? På vilket sätt är stora stjärnor viktiga för livet på jorden? Allt detta kommer vi prata om i området universum.

Innehåll

Vecka 35 (förkunskaper/intro)

Lektion 1 och 2: Tid

Startuppgift: Beskriv hur en månad i ditt liv skulle se utan klocka? 

Delmål: 

- Känna till några olika sätt att mäta tiden. 

- Veta hur dygn, månad och år beror på jordens och månens rörelser. 

- Veta vad som menas med en stjärna, planet och satellit. 

- Kunna förklara hur månens olika faser uppstår. 

- Kunna förklara hur det blir olika årstider. 

 

Studi: Jorden: Snurriga årstider och Sol- och månförmörkelser

Bildspel: 9d

9C

Lektion halvklass:  Lab. Pendeln (se uppgift)

Lärobok: Fysik Direkt s. 3-11

 

 

Vecka 36  forts. Vårt solsystem 

Delmål

 • Kunna beskriva hur solsystemet är uppbyggt och hur det ser ut på solen och de olika planeterna

 

Bildspel: 9d

9C

Aktivtet: Hallå hallå!

Lärobok: Fysik Direkt s. 12-17

Studi: Solsystemet

 

 

Vecka 37 - Astronomi

Delmål

 • beskriva hur historiska och nutida upptäckter i astronomi format vår världsbild, beskriva skillnaden mellan geocentrisk- och heliocentrisk världsbild. 
 • känna till hur det vetenskapliga arbetssättet ständigt gör att våra kunskaper om solsystemet förbättras.
 • kunna beskriva skillnaden mellan asteroid, meteorit, meteor, meteoroid (endast grundbok) och komet

 • kunna använda dina kunskaper i fysik till att samtala om och argumentera för eller emot rymdresor till planeterna i vårat solsystem

Bildspel: 9d

 

Lärobok:

Sli.se: Klartänkt: Vetenskaplig metod och himlakroppar (9 min) + Månlandningen 1969 - Människan i rymden (4 min)

STUDI:

Övrigt: Planetarievisning  2047

 

 

Vecka 38 - Astronomi

Delmål

 • känna till några av de himlakroppar som finns i universum

 • allmänt kunna beskriva galaxer

 • beskriva olika stjärnors liv
 • kunna beskriva avstånd, ljusår

Bildspel: Astronomi 9d.pptx

9C

Lärobok:Titano Fysik s. 252-261

Sli.se: 

STUDI: Big Bang och Universum och stjärnornas liv.  

Övrigt: 

 

Vecka 39  - Universum

 

Delmål

 • Känna till svarta hål, mörk materia och mörk energi

 • Gruppaktivitet: Är vi ensamma i rymden? 

 

Bildspel: Astronomi 9d.pptx

9C

Hubble och James Webb-teleskopen 9C

Lärobok:Titano Fysik s. s.255 + 258

 

 

Vecka 40 - Repetition och deltest 2


Fördjupning: Higgs partikeln:
https://www.svd.se/experiment-om-big-bang-lyckades och https://www.nyteknik.se/energi/sa-har-fungerar-maskinen-som-hittade-higgspartikeln-6402175

 

Checklista: Astronomi checklista 9d.docx

Uppgifter

 • Rymdbasen

 • Rymdbasen

 • Deltest 2 Astronomi

 • Hubble

 • Deltest 2 Astronomi v. 40

 • Fördjupningsuppgift (ej obligatoriskt)

 • Deltest 1 Astronomi

 • Deltest 1 Astronomi

 • SVT Vetenskap tisdag 25 aug

 • Hallå hallå!

 • Lab. v. 35 Pendeln: Vilka parametrar påverkar svängningstiden?

 • Fördjupning (ej obligatoriskt)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.
  Fy  7-9
 • Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
  Fy  7-9
 • Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Astronomi åk 9

Insats krävs
E
C
A
Människan och astronomin
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör astronomi inom områdena energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
naturvetenskapliga motiveringar saknas
enkla naturvetenskapliga motiveringar
utvecklade naturvetenskapliga motiveringar
välutvecklade naturvetenskapliga motiveringar
Dina kunskaper
Dina kunskaper om, materia, universums uppbyggnad och utveckling och du visar detta genom att ge exempel och beskriva samband med användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har bristande kunskaper om materia, universums uppbyggnad och utveckling. Du visar inte din kunskap genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har grundläggande kunskaper om materia, universums uppbyggnad och utveckling och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om materia, universums uppbyggnad och utveckling och visar det genom att förklara och visa på samband och beskriva dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om materia, universums uppbyggnad och utveckling och visar det genom att förklara och visa på samband och beskriva dessa med något generellt drag och med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.

Fy
Rymdbasen - diskutera och ta ställning

Når ej målen
E
C
A
Använda information
Du har inte använt den naturvetenskapliga informationen ur faktabladet.
Du använder den naturvetenskapliga informationen ur faktabladet som stöd i din motivering.
Ta ställning
Du har ej gjort ett ställningstagande.
Du tar ställning genom att tydligt rekommendera ett alternativ.
Motivera ställningstagande
Du har ej motiverat ditt ställningstagande tillräckligt.
Du motiverar ditt ställningstagande utifrån en av aspekterna i uppgiften och uppger: - Ett plus med det valda alternativet. - Ett minus med det valda alternativet.
Du motiverar ditt ställningstagande utifrån flera av aspekterna i uppgiften och jämför två av de tre alternativen med varandra genom att uppge plus och minus med dessa.
Du motiverar ditt ställningstagande utifrån flera av aspekterna i uppgiften och jämför de tre alternativen med varandra genom att uppge plus och minus med dessa.
Anpassa motiveringen till att fungera som ett beslutsunderlag
Du har ej följt instruktionerna i uppgiften/formulerat en text anpassad till syftet.
Du har motiverat ditt ställningstagande enligt kraven i instruktionen och formulerat en enkel text med viss anpassning till syftet.
Du har motiverat ditt ställningstagande enligt kraven i instruktionen och formulerat en utvecklad text med relativt god anpassning till syftet.
Du har motiverat ditt ställningstagande enligt kraven i instruktionen och formulerat en välutvecklad text med god anpassning till syftet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: