👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rör-Else

Skapad 2019-11-10 21:32 i Lill-myran Dibber Sverige AB
Förskola
Rör-Else står för kropp, rörelse, mat och hälsa.

Innehåll

Innehåll

BAKGRUND

Alla barn ska få uppleva glädjen med att röra på sig, i naturen, i olika stadsmiljöer och på förskolan. Den fysiska aktiviteten ska uppmuntras och erbjudas varje dag och när vi ser att barnen är i behov av rörelse. Rör-Else står även för kostens och återhämtningens viktiga roll för vår hälsa och vårt välbefinnande.

SYFTE/MÅL

Barnen ska med hjälp av Rör-Else få möjlighet att utmana och utvecklas för att kunna använda kroppen som ett verktyg och få kropps- och rumsuppfattning samt utveckla förståelse för vilket samband de har. Vi vill även att barnen ska bli medvetna om både grov- och finmotoriska rörelser och att de möter utmaningar på en lagom nivå.

Barnen ska få möjlighet att:

         •utveckla sin fin- och grovmotorik

         •utmanas på en individuell nivå

         •möta nya miljöer som bjuder på nya spännande utmaningar

METOD - GEMONFÖRANDE

Vi rör ständigt på oss, främst utomhus då det lämpar sig bäst när det kommer till grovmotorik. Barnen ska få tillfälle under dagen att träna sin motorik genom olika utmaningar i olika miljöer. Vi ska planera och utföra olika aktiviteter så som rörelselek, danslek och samarbetsövningar som ger barnen möjligheten att öva sin motorik och därigenom lära känna sin kropp. Vi pedagoger arbetar för att stimulerar barnen till att vara aktiva och röra på sig samt att träna på att ta instruktioner.

DOKUMENTATION

Arbetet med Ute-Ugo dokumenteras med hjälp av observationer av barngruppen, samtal mellan barn och mellan barn och pedagog, och fotografering av aktivitet.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Arbetet reflekteras och analyseras på planeringstid, Reflektionstid, Teammöte och APK, för att utvärdera och få fram ev. utvecklingsområden.

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18