Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Färglära

Skapad 2019-11-10 21:53 i Fjälkinge skola Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Bild
Du kommer att få lära dig mer om färger, vad primär- sekundär- och komplementfärger är. Du kommer även att få träna dig att blanda färger samt använda dina kunskaper i några bilduppgifter.

Innehåll

Konkretiserade mål:

Du ska:

 • veta vilka färger som är primärfärger och vad som är typiskt för dem
 • känna till vad som menas med sekundärfärger
 • kunna några färger och deras komplementfärger (och veta hur dessa färger påverkar varandra)
 • kunna blanda två färger så en ny färg bildas
 • kunna använda din kunskap kring färger när du själv skapar bilder
 • känna till begreppen: primärfärg, sekundärfärg, komplementfärg, blanda (färger)
 • kunna ge omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet

 

Arbetssätt:

Vi kommer att:

 • titta på bilder och filmer
 • måla egna exempel av de olika färgtyperna
 • träna på att blanda färger
 • göra en enkel färgcirkel
 • skapa egna bilder där kunskaperna i färglära används
 • göra egenbedömning av arbetet

 

Digitala verktyg:

 • Bilder från Internet
 • YouTube-filmer (Att göra en färgcirkel, Snabb färglära m.fl.)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  E 6

Matriser

Bl
Färglära

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Framställa bilder
Eleven kan framställa en berättande bild som kommunicerar erfarenheter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa en berättande bild som kommunicerar erfarenheter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa en berättande bild som kommunicerar erfarenheter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Tekniker, verktyg och material
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Kombinera bildelement
Eleven kan kombinera några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan kombinera några olika bildelement på relativt fungerande sätt.
Eleven kan kombinera några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Utveckla idéer
Eleven bidrar till att utveckla idéer genom att bearbeta uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven utvecklar delvis egna idéer genom att bearbeta uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven utvecklar egna idéer genom att bearbeta uppslag och inspirationsmaterial.
Formulera och välja handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ge omdömen om arbetet
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: