Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra, mönster och geometri

Skapad 2019-11-10 22:07 i Slättängsskolan Kristianstad
Grundskola F Matematik
Algebra: I algebran räknar man med bokstavsuttryck istället för siffror. Mönster: Figurer kan konstrueras enligt ett visst mönster. Detta kan tecknas som ett algebraiskt uttryck. Genom att använda ett algebraiskt uttryck kan du återge vilken figur som helst enligt ett givet mönster. När du vet mönstret i en talföljd kan du skriva en formel för att kunna ta reda på vilket tal ett visst talnummer har. Geometri: Geometriska kroppar finns överallt i vår omgivning. Du ska få lära dig vad de heter och hur man räknar ut deras area och volym.

Innehåll

Innehåll:

kapitel 3 Algebra och Mönster och Kapitel 4 Geometri

I kapitel 3 får du lära dig:

 • Innebörden av variabelbegrepp i algebraiska uttryck

 • teckna och tolka uttryck som beskriver vardagliga och matematiska situationer

 • föra och följa matematiska resonemang om mönsters uppbyggnad

 • upptäcka mönster i talföljder och bilder och beskriva dem med algebraiska uttryck

 • skapa egna och tolka andras mönster

 • teckna och förenkla uttryck med flera räknesätt, parenteser och tal i potensform

 • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang

 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

 

I kapitel 4 får du lära dig:

 

 • utföra beräkningar med formler för omkrets, area och volym

 • använda lämpliga enheter för omkrets, area och volym

 • undersöka, resonera och argumentera kring geometriska begrepp

 • rita tredimensionella objekt

 • göra uppskattningar och jämförelser av egenskaper hos cirklar, månghörningar och tredimensionella objekt

 • värdera, lösningsmetoder och matematiska resonemang

 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

 

Detaljerad planering hittar du i vårt classroom, där hittar du läxor och även filmtips.

Det är viktigt att du följer planeringen vid ledighet och försök att arbeta ikapp vid sjukdom. Titta på filmerna där alla avsnitt gås igenom om du missar genomgång i skolan.

 

Undervisning/arbetssätt

Du får lärarledda genomgångar, arbeta enskilt och i grupp med uppgifter främst i boken.
Du får även göra praktiska aktiviteter tillsammans med kamrater. Pratbubblorna i boken ska du helst göra tillsammans med en kamrat.
Till läromedlet finns alla avsnitt i filmer. Du hittar dem här: http://www.matematikbokenxyz.se/elever/filmer.html

Du kommer även få uppgifter att träna på i Kikora som du hittar på sli.se 

Läxdag; fredagar.
Varje vecka har vi läxa. Vi avslutar varje kapitel med en diagnos där du kan se vilka områden du behöver träna mer på.
Du har möjlighet att göra din läxa på läxhjälpen ni har varje vecka. 

Bedömning

 

Bedömning sker under lektionstid, vid skriftliga inlämningar, grupparbeten och prov.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: