Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra

Skapad 2019-11-11 07:08 i Östra grundskolan Huddinge
Grundskola F – 9 Matematik
Att uttrycka matematiska samband och formler med bokstäver är vad du kommer att få lära dig under denna kurs. Vi kommer också att lära oss om mönster och talföljder. Matematiska problem kan lösas på olika sätt t.ex. med hjälp av en bild eller att man gissar och prövar sig fram. Här kommer du att få lära dig hur man löser matematiska problem med hjälp av ekvationer. Att lösa problem med ekvationer är något man kan ha nytta av i vardagen.

Innehåll

Planering i matematik åk 7

Syfte/Förmågor du kommer utveckla

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

Bedömning

Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området. 

Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

Arbetssätt

Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

Diagnoserna

Diagnoserna är ett hjälpmedel för dig att veta vad du behöver öva mera på, de bedöms ej.

Bedömningsunderlag

Skriftliga prov

Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning

 

 

X Kap 2Algebra

 

Centralt innehåll

Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck och ekvationer.

Algebraiska uttryck och ekvationer som är relevanta för eleven.

Metoder för ekvationslösning.

 

V.

Dag

Lektion

Sidor

42

Lek1

Prov kap 1 

 
 

Lek2

2.1 Algebraiska uttryck 

68-72

 

Lek3

2.1 Algebraiska uttryck 

 

 43

Lek1

2.2 Mönster 

73-76

 

Lek2

2.2 Mönster 

 

 

Lek3

2.3 Förenkling av uttryck 

78-81

 45

Lek1

2.3 förenkling av uttryck 

 

 

Lek2

2.4 Ekvationer 

82-87

 

Lek3

2.4 Ekvationer 

 

 46

Lek1

2.5 Problemlösning med ekvationer 

88-92

 

Lek2

2.5 Problemlösning med ekvationer 

 

 

Lek3

2.6 Ekvationer med obekanta i båda leden  

93-98

47

Lek1

2.6 Ekvationer med obekanta i båda leden 

 

 

Lek2

Blandade uppgifter 

99-100

 

Lek3

Blandade uppgifter

 

48

Lek1

Träna Tal / Utveckla tal/ förmågorna i fokus 

102-103

 

Lek2

Diagnos Kap 2

 

 

Lek3

Repetition kap 2 

 

49 

Lek1

Prov Kap 2

 

 

Lek2

Arbetsblad 

 

 

Lek3

Arbetsblad/ Omprov kap 1 och 2 

 

     

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: